Meld je ganzenschade en laat je tegemoetkoming niet liggen

  • Regio Noord
  • Friesland

Het aantal ganzen, zwanen en smienten neemt alleen maar toe in de noordelijke provincies. LTO Noord roept leden dan ook op om de (te verwachten) gras- en gewasschade te melden bij het schadeloket van Bij12.

L5A0600

Doe je tegemoetkomingsaanvraag

Regiobestuurder Jan Teade Kooistra: “Het is belangrijk om je schade te melden. Als je dat niet doet, dan laat je als ondernemer gewoon veel geld liggen. Zorg er wel voor dat de jager ontheffing heeft aangevraagd en daarvan gebruik maakt. Want dat is één van de voorwaarden.”

Meld elke schade sowieso

Kooistra: “De gras- en gewasschade voor boeren loopt gigantisch uit de hand. Naar schatting is de werkelijk geleden schade in Friesland zo’n drie tot vier maal hoger dan wat uitgekeerd wordt. “Om in de toekomst goede ontheffingen te hebben die stand houden in de rechtbank is het zeer belangrijk dat alle schade in beeld komt.” 

Meld je ganzenschade aan via het schadeloket van BIJ12.

Onderaan de pagina bij de blauwe balken staan handige instructievideo’s.
https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/tegemoetkoming-aanvragen/ 

 

Zie ook: Vraag automatische taxatie binnen ganzenfoerageergebieden aan voor 15 maart (ltonoord.nl)