Trienke Elshof over Winterbijeenkomsten regio Noord: “Levendige discussie met elkaar”

  • Regio Noord

Ruim 300 leden gingen met bestuurders in gesprek over onderwerpen zoals stikstof, ganzenschade, derogatie en gewasbescherming. Tijdens drie Provinciale winterbijeenkomsten van LTO Noord regio Noord konden leden hun geluid laten horen en vertellen wat er daadwerkelijk leeft op het boerenerf.

LTO Noord regio Noord organiseerde in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe in totaal 3 ledenbijeenkomsten. Leden konden zich in kleine groepen laten informeren door een regionale bestuurder of beleidsadviseur en konden hun verhaal kwijt. Daarnaast waren vertegenwoordigers van de vakgroepen Melkvee en Akkerbouw aanwezig. Aan diverse tafels kwamen de thema’s zoals stikstof en het NPLG, bodem & water, faunaschade en veenweide aan bod.

Levendige discussie

Regiovoorzitter Trienke Elshof over de avonden: “Er ontstonden levendige discussies aan de tafels en er werden kritische opmerkingen gemaakt, bovenal ging alles in een goede sfeer. Ook op deze avonden kwam weer naar voren dat het vertrouwen in de overheid weg  is en dat boeren moeten dealen met grote onzekerheid. Grote knelpunten zijn natuurlijk de stikstofdoelen, de pasmelders, de derogatie en de bufferstroken. We merkten tijdens de groepsgesprekken aan de tafels dat boeren ondanks alles ook denken in kansen en stappen willen zetten.”

Waardevolle input voor de provinciale en landelijke lobby

De input van leden kunnen bestuurders en beleidsmedewerkers weer goed gebruiken in de lobby richting provincies en landelijke overheid. Trienke Elshof: “Het zijn nu spannende tijden. Er begint nu na de verkiezingen wat te bewegen ten gunste van de land- en tuinbouw. Als LTO kunnen we onze ingebrachte lobby nogmaals onder de aandacht brengen bij de beleidsmakers. Momenteel wordt nog gewerkt aan een landbouwakkoord, de uitkomst is nog onzeker. Hoewel er nog veel obstakels zijn kijken we naar wat mogelijk is om dingen te doorbreken en we blijven daarmee doorgaan. We geven de moed niet op.” 

Speelse manier

Leden vonden de avonden erg waardevol en plezierig. Vooral aan de tafels melkveehouderij, akkerbouw en stikstof waren veel vragen. Ook frustraties werden geuit. Voor de onderwerpen akkerbouw, bodem & water, kabels en leidingen en interactie met de samenleving was ook veel belangstelling. Een lid over de avond: “Het is een speelse manier om je te laten informeren en ook je vragen te stellen. En tijdens de borrel kom je weer eens in gesprek met collega-boeren. Wat mij betreft voor herhaling vatbaar.”

Op 29 maart op 20.00 uur is een ledenbijeenkomst over het landbouwakkoord bij van der Valk in Drachten. Sjaak van der Tak en Hans van den Heuvel zullen een nadere toelichting geven over de ontwikkelingen.