Greenport in Noord-Nederland van start

  • Drenthe
  • Regio Noord
  • Glastuinbouw

Greenport Noord is van start. Op dinsdag 10 mei was de officiële opening van het samenwerkingsverband in de tuinbouwsector in Noord-Nederland. LTO Noord is één van de partners.

Komkommerkweker Inge Bergsma-de Vries: “Dit initiatief is ontstaan omdat we zien dat we voor grote uitdagen staan en als enkeling krijg je geen beweging op gang. Dit netwerk is van onderaf ontstaan, juist vanuit de behoefte van kwekers en daarna hebben andere partners en overheden zich aangesloten. We hebben nu 106 partners waarvan 80 telers.  Nu Greenport Noord officieel geopend is, gaan we ook echt van start. De eerste stap is het opstellen van een plan richting provincies.”

LTO Noord is één van de partners van Greenport Noord: Voorzitter Dirk Bruins: Samen met stakeholders werken aan het versterken van de tuinbouwsector in het Noorden is de grote meerwaarde. Juist door samenwerking kun je veel meer bereiken, dan als enkele tuinder. De kracht van een netwerk doet er toe en daarom sluiten we ons aan bij dit mooie initiatief.

Inmiddels zijn er 106 partners uit de noordelijke tuinbouwketen aangesloten bij het initiatief. Naast glastuinbouwondernemers zijn er ook ondernemers in de bollen-, fruit- en boomteelt, regionale overheden, onderwijs en kennisinstellingen bij de greenport aangesloten. Uit de enquête onder partners blijkt dat onderwerpen als de energietransitie, innovatie en plantgezondheid als prioriteiten worden gezien.Inge Bergsma-de Vries opent de oprichtingsbijeenkomst. Foto: Cindy Reiche

Tijdens de oprichtingsbijeenkomst bij Royal Flora Holland in Eelde sprak Adri Bom-Lemstra in haar rol als voorzitter Greenports Nederland en Gedeputeerde Henk Jumelet van provincie Drenthe.

Tijdens de bijeenkomst wordt een video vertoond over de kracht van de Noordelijke tuinbouw en werden de uitkomsten van de enquête onder telers en andere betrokken worden gepresenteerd. De kick-off werd afgesloten met een netwerkborrel.