Friese akkerbouwer pakt erfafspoeling aan

  • Friesland
  • Regio Noord

Albert en Reinder Hogenhout investeerden via het project ‘Schoon Erf, Schoon Water Akkerbouw Fryslân’ in een was- en spoelplaats met zuiveringssysteem om erfafspoeling tegen te gaan. Friese akkerbouwers kunnen nog meedoen aan dit project en tot en met 15 november subsidie aanvragen.

Albert Hogenhout (59) en zijn zoon Reinder (24) hebben een akkerbouwbedrijf in het Friese Kimswerd. Op 100 hectare landbouwgrond telen zij tafelaardappelen, wintertarwe, suikerbieten, zaaiuien en winterwortelen.

‘Drie jaar geleden hebben we het bedrijf van onze buurman overgenomen en groeiden wij van 50 naar 100 hectare landbouwgrond. Daardoor hebben we nu een vast bouwplan en telen we alles op eigen land. Dat geeft rust en stabiliteit voor de toekomst’, legt Albert Hogenhout uit.

Emissie naar nul

Naast het akkerbouwbedrijf runnen de ondernemers een handelsonderneming onder de naam Agro-Servo. ‘Wij verkopen gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaden en meststoffen.’ Het bedrijf heeft een vaste medewerker in dienst.

Drie jaar geleden kwam het project ‘Schoon Erf, Schoon Water Akkerbouw Fryslân’ op hun pad. ‘Een mooi project. Vanuit onze handelsonderneming zitten we boven op de wet- en regelgeving rondom gewasbeschermingsmiddelen en weten we dat de akkerbouwsector aan de slag moet met het reduceren van erfafspoeling naar het oppervlaktewater. In 2030 moet de emissie nul zijn’, zegt de ondernemer.

‘Daarnaast hebben we zelf ervaren wat afspoeling van reststromen naar je land doet. Dat geeft onbewust veel schade aan je gewassen. We wilden hier al werk van maken, maar door een informatiebijeenkomst van ‘Schoon Erf, Schoon Water Akkerbouw Fryslân’ en de mogelijkheden hierin werden we getriggerd om hier versneld mee aan de slag te gaan’, blikt Hogenhout terug.

De twee ondernemers hadden al plannen om hun erf te vergroten. Daar paste een nieuwe was- en spoelplaats voor de mechanisatie goed in. Ze kozen voor een was- en spoelplaats met Phytobac: een volautomatisch zuiveringssysteem waarbij de reststromen van de gewasbeschermingsmiddelen op een verantwoorde manier worden verwerkt.

Was- en spoelplaats

‘Deze worden volledig afgebroken. Je hebt er geen werk van’, legt de ondernemer uit. De was- en spoelplaats is voorzien van een bufferput van 10 kuub. ‘Daarin zit een pompsys-teem. De reststromen worden zo afgevoerd naar de Phytobac’, legt Hogenhout uit. De kunststof bak in dit systeem is gevuld met grind, zand en stro. Dit mengsel bevat volgens de ontwikkelaars bodemleven dat al gewend is aan de gewasbeschermingsmiddelen en breken de reststromen dan ook op een biologische manier af.’

Dankzij hun deelname aan het project ‘Schoon Erf, Schoon Water Akkerbouw Fryslân’ konden de ondernemers deze investering snel en probleemloos realiseren. Projectleider Tjeerd Hoekstra van LTO Noord hielp hen op weg. ‘We hadden goed voor ogen waar wij in wilden investeren, maar zo’n vergunningstraject en subsidieaanvraag kosten veel tijd. Voldoet ons plan aan de norm? Zijn we zaken vergeten? Liggen er nog meer mogelijkheden? Welke subsidiestromen kunnen wij benutten? Tjeerd begeleidde ons. Op die manier hebben we het maximale eruit kunnen halen’, weet Hogenhout.

Erfscan

Akkerbouwers in Friesland kunnen nu nog meedoen aan dit project en tot en met dinsdag 15 november 17 uur een subsidieaanvraag indienen. ‘Vanuit het project bieden we advies en begeleiding tot eind december’, legt Hoekstra uit. ‘Akkerbouwers kunnen een erfscan laten doen om samen met een adviseur van CLM Advies te bekijken welke maatregelen op het eigen erf mogelijk zijn.’

De projectleider raadt akkerbouwers aan om nu nog werk hiervan te maken. ‘Je kunt nu nog een subsidieaanvraag indienen. Niet alleen voor een nieuwe was- en spoelplaats, maar ook voor bijvoorbeeld een gesloten kistenreiniger of het overkappen van een was- en vulplaats. De plannen moeten drie jaar na de beschikkingsdatum gerealiseerd zijn.’

Bron:

Nieuwe Oogst