LTO Noord: Problemen wateroverlast Friesland hebben hoge prioriteit

  • Regio Noord
  • Achtkarspelen
  • Noardeast Fryslan
  • Smallingerland
  • Tytsjerksteradiel/Dantumadeel

In de nacht van zaterdag 24 juli op zondag 25 juli is in delen van Friesland meer dan 100 millimeter regen gevallen. Dit heeft op sommige plaatsen tot flinke wateroverlast geleid, ook bij boeren en tuinders. LTO Noord volgt de situatie op de voet om zo de belangen van boeren en tuinders in het gebied te kunnen behartigen.

16b4546

In meerdere gebieden in het land hebben boeren en tuinders al last gehad van de extreme neerslag. Helaas geldt dit nu ook voor Friesland. Wij wensen onze leden sterkte toe en zullen alles doen wat wij kunnen om hen te ondersteunen. Dit heeft voor ons een hoge prioriteit’, aldus regiobestuurder Tineke de Vries.

Landerijen

In sommige gebieden is binnen twee uur meer dan 100 millimeter regen gevallen. Verschillende landerijen staan hierdoor onder water. Het gaat met name om grasland en voor een deel om maisland. Als het water in deze gebieden te lang blijft staan dan ontstaat er schade aan de gewassen. Daarnaast kunnen boeren ook hun vee bijna niet meer laten weiden op deze landerijen. Het lijkt er nu op dat Wetterskip Fryslân er alles aan doet om het water af te voeren. Zo hebben zij ook extra pompen laten aanrukken. Op hun website geven zij updates over de laatste stand van zaken. 

Mest uitrijden

Bij verschillende boeren en tuinders is een deel van de neerslag in de mestkelder terecht gekomen. Tegelijkertijd mag op grasland maar tot 31 augustus mest uitgereden worden. Dit kan de komende weken voor problemen zorgen. Zeker als de nattigheid de komende tijd aanhoudt. Als de percelen te nat blijven om te kunnen bemesten zal LTO Noord in gesprek gaan met overheden om de mogelijkheden te verkennen voor een uitstel van de deadline van 31 augustus. Tineke de Vries: ‘Er is hier sprake van overmacht. Wij verwachten van overheden dat zij begrip tonen voor de situatie en de deadline verlengen als dat nodig is. Als het moet zullen wij hier ook een stevige lobby op voeren’.

LTO Noord

Bestuurders van LTO Noord hebben de laatste dagen regelmatig contact gehad met het Wetterskip en zullen de situatie nauwlettend blijven volgen. Ook roept LTO Noord ondernemers die schade hebben door de wateroverlast dit zo goed mogelijk te documenteren en voor zover mogelijk op beeld vast te leggen. Dit kan helpen om eventuele extra maatregelen (uitvoeren reparatie bemesting, verlenging uitrijperiode etc.) goed te onderbouwen. Daarnaast kan dit helpen om helpen om tot een goede inschatting van de schade te komen LTO Noord staat ook open voor vragen of meldingen van problemen als gevolg van de wateroverlast. Hiervoor kan je bellen naar 088 - 888 66 66 of mailen naar info@ltonoord.nl