Ontheffing voor landbouwvoertuigen in autoluwe binnenstad Sneek

  • Friesland
  • Regio Noord
  • Sudwest Fryslân

De gemeente Súdwest-Fryslân wil de binnenstad van Sneek op bepaalde momenten autoluw maken. Door de inbreng van LTO Noord en Cumela is bedongen dat voor landbouwvoertuigen vrije doorgang mogelijk blijft.

veehouder-van-diest-118

De gemeente is voornemens om die vrije doorgang te reguleren met een systeem van ontheffingen. Praktisch stelt de gemeente nu dat elk agrarisch voertuig wordt aangemeld waarmee agrariërs en loonwerkers door te stad denken te gaan rijden.  

Aan de ene kant is deze ontheffing van groot belang voor de agrarische sector, maar tegelijkertijd is de administratieve rompslomp en de kans op fouten groot. Vandaar ook dat de LTO Noord-afdeling Súdwest-Fryslân bezwaar heeft gemaakt tegen het verkeersbesluit ‘proef Autoluwe binnenstad Sneek’ dat de gemeente onlangs ter inzage heeft gelegd.

In het bezwaar stelt LTO Noord vast dat het verkeersbesluit van de gemeente Súdwest-Fryslân voor agrarische verkeer niet werkbaar is. Vanuit de landbouw hebben we voorgesteld dat de doorgang van landbouwvoertuigen prima te regelen is met de slimme camera’s die bij de toegangen tot het centrum geplaatst kunnen worden. Dergelijke camera’s kunnen aan het kenteken zien of er sprake is van een landbouwvoertuig en maken een papieren rompslomp met lijsten van aangemelde voertuigen overbodig.