Protocol voor brand met zonnepanelen

  • Regio Noord
  • Friesland

Er moet een protocol komen bij zonnepaneelbranden. Met de gewenste energietransitie lopen we tegen nieuwe risico’s aan. En er is niks geregeld voor het geval er iets mis gaat, zoals bij de grote brand in Noardburgum. In dit protocol moet duidelijk beschreven zijn hoe te handelen bij een zonnepanelenbrand met gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor mens en dier, verantwoordelijkheden en schadeafhandeling. Dit vragen wij samen met vier Friese gemeenten en de Veiligheidsregio Fryslân in een brief aan het ministerie van EZK.

Na de uitslaande brand bij een houthandel in Noardburgum zijn scherpe deeltjes van de zonnepanelen in het gras terecht gekomen. Naar alle waarschijnlijkheid dekken de verzekeraars de opruimkosten van het gras niet.  ‘Het kan niet de bedoeling zijn dat de kosten terechtkomen bij boeren die het slachtoffer zijn van deze situatie. En daarom dringen we aan op een protocol’, aldus Tineke de Vries, regiobestuurder LTO Noord.

We vragen het ministerie van EZK om te komen tot een zogenaamd panelenprotocol. De Vries: ‘Een beleidslijn over zonnepanelen en branden kan alle betrokkenen helpen in de bestrijding en nazorg. Daarnaast roepen we op tot oprichting van een waarborgfonds voor benadeelden van zonnepanelenbranden. De omliggende grondeigenaren worden onevenredig zwaar getroffen door de gevolgschade van een dergelijke brand.’

Een loods met ruim 1.600 zonnepanelen werd bij de uitslaande brand op 20 mei in Noardburgum volledig verwoest. Door de hevige brand en de daarbij vrijgekomen hitte zijn er scherpe deeltjes van zonnepanelen neergekomen in een omtrek van ruim 10 km. Er kwamen ruim 120 meldingen van boerenbedrijven en bewoners binnen bij de gemeenten over aangetroffen scherpe deeltjes.