Lobbyresultaat: Verbod op zonneparken in provincie Fryslân

  • Friesland
  • Regio Noord

De provincie Fryslân gaat werken aan een verbod op zonneparken op landbouwgrond. Een mooi resultaat, dat mede door onze lobby tot stand is gekomen.

zonnepanelen-17

Zonneladder

Grootschalige zonneparken waarbij kostbare en vruchtbare landbouwgrond verloren gaat zijn dan verleden tijd. Regiobestuurder Meindert Talma: “Wij zijn blij met dit resultaat. We hebben altijd gepleit voor de zonneladder, dus eerst daken en restgronden vol en dan pas op landbouwgronden.  Het is belangrijk dat landbouwgrond beschikbaar blijft voor de agrarische sector en dat we zuinig omgaan met de ruimte die we hebben.”

Kleinschalige zonneweides wel mogelijk

In Fryslân komt wel een uitzondering voor kleinschalige zonneweides vanuit de mienskip. Talma: “Het is mooi dat voor kleinschalige ontwikkelingen waarbij sprake is van meervoudig ruimtegebruik zonneweides mogelijk blijven. Bijvoorbeeld het gebruik van landbouwgrond in combinatie met zon of wind op land. Dit kan een oplossing zijn voor verzilte gronden die niet meer rendabel zijn. Per situatie gewoon bekijken wat wenselijk is.”