Verzoek minister: Verlenging mestuitrijden voor melkveehouders Noordoost-Friesland

  • Regio Noord
  • Friesland
  • Groningen
  • Achtkarspelen
  • Noardeast Fryslan
  • Smallingerland
  • Tytsjerksteradiel/Dantumadeel
  • Westerkwartier


In 5 gemeenten in Noordoost-Friesland en in de gemeente Westerkwartier is in juli een flinke hoeveelheid regen gevallen. Het mestuitrijden op het natte grasland was daardoor onmogelijk.

friesland-69

Daarom hebben de voorzitters van de betreffende LTO Noord-afdelingen een brief gestuurd aan minister Schouten met het verzoek om het mestuitrijseizoen dat tot 31 augustus duurt, te verlengen met 2 weken.

Op 24 en 25 juli viel er in de gemeenten Smallingerland, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Westerkwartier, Noardeast-Fryslân en Dantumadiel lokaal ruim boven de 100 mm neerslag. Bovendien kon er ook in augustus vanwege het wisselvallige weer niet of nauwelijks mest worden uitgereden. Sterker nog; alle landwerkzaamheden moesten worden opgeschort omdat op veel percelen het water aan of zelfs op het maaiveld stond. 
 
Voorzitter Henk Hulshoff van afdeling Westerkwartier: “Naast deze bijzondere situatie in de zomer hadden we het afgelopen jaar sowieso te maken met bijzondere weersomstandigheden. Door het koude voorjaar hadden we pas een late eerste snede gras kunnen winnen en lopen we de hele zomer al een snede achter. En dan nu de afgelopen drie tot vier weken met veel neerslag en zeer wisselvallig weer. Kortom, gewoon onmogelijk om de ruwvoerwinning en bijbehorende bemesting goed uit te voeren.”
 
Verder geven we aan in de brief dat latere bemesting verantwoord is. Door het grote neerslagoverschot dit jaar daalt het ruw eiwitgehalte in het gras. Ureum gehaltes laten het zien, evenals de kleur van het gewas. De in de bodem aanwezige stikstof is nu reeds opgebruikt door groeizaam weer. Er is daarom dus ook weinig nalevering te verwachten. Juist deze laatste sneden bieden de mogelijkheid om nog wat extra eiwit voor het winterrantsoen van het land te halen, maar dan moet er wel voeding in de bodem gebracht kunnen worden.
 
We verwachten dat de minister spoedig op het verzoek reageert zodat er nog een goede snede oktobergras gewonnen kan worden.