Meld je aan voor het praktijknetwerk kansrijke eiwitgewassen (Groningen)

  • Groningen
  • Regio Noord
  • Fascinating

Agrarisch ondernemers in Groningen die meer willen weten over kansrijke eiwitgewassen, kunnen zich aansluiten bij het praktijknetwerk van het programma Fascinating. Bij dit programma draait alles om een duurzame productie van plantaardige eiwitten, met hoge opbrengsten, bewezen positieve gezondheidseffecten en met een positief verdienmodel voor de boer.

Een circulair landbouwsysteem dat een gezond dieet ondersteunt, in balans is met de natuur én welvaart brengt. Dát is de voornaamste doelstelling van Fascinating. Hoe dit kan worden bereikt? Door efficiënter om te gaan met de eiwitten die we produceren. Want daarmee kunnen we meer waarde halen uit voeding, meer teruggeven aan de natuur en meer inbrengen in de economie. Als test- en innovatieprogramma verbindt Fascinating bedrijven, de landbouwsector, kennisinstellingen en de gemeenschap met elkaar, om het gemeenschappelijke doel te behalen.

Telen op de Groningse grond

Op dit moment bestaat er al een redelijk beeld welke eiwitgewassen van waarde zijn voor de boer en consument. Op basis van reeds uitgevoerd onderzoek is een selectie gemaakt van veelbelovende teelten, zoals (zomer)veldbonen, luzerne, gras/klaver, hennep, zetmeelaardappel, zomer- en winterkoolzaad, lupine, erwten en soja. De vraag is echter in welke mate die teelten toepasbaar zijn in de regio. Anders geformuleerd: met welke (eiwit)opbrengsten zijn deze gewassen op de verschillende Groningse ondergronden te telen? 

Vier proefboerderijen

Om tot de juiste (gewas)keuzes te komen, wordt op vier proefboerderijen een eerste proefteelt ingezaaid. In samenwerking met de WUR en SPNA wordt op deze vier proefpercelen een aantal gewassen geteeld en bemonsterd. De inzichten die dit oplevert (onder andere opbrengst drogestof, stikstofgehalte en eiwitopbrengst per hectare) moeten de Groninger boer in staat stellen een gedegen keuze te maken ten aanzien van de eiwitgewassen en teeltwijzen, waarbij een verbetering van het verdienmodel voorop staat. 

Deelnemers gezocht

Kennisdeling speelt een belangrijke rol bij het bewustwordingsproces rond de eiwittransitie. Daarvoor wordt een praktijknetwerk opgezet, met inbreng van de proefboerderijen, van agrariërs die al ervaring hebben met de teelt van eiwitrijke gewassen én met agrariërs die meer willen weten over de genoemde eiwitgewassen. Studiegroepen waarin we zowel kennis als vragen met elkaar delen vormen de kern van het praktijknetwerk. Voor die studiegroepen worden nog deelnemers gezocht. Dus ben je agrarisch ondernemer in Groningen en wil je meer weten over de kansen die eiwitgewassen je kunnen bieden? Meld je dan aan voor het praktijknetwerk. Dat kan door contact op te nemen met Gerhard Noordhof, 06 55 07 45 25, gnoordhof@ltonoord.nl

Meer weten over Fascinating? Meld je aan voor de livestream van het Kiemfeest. We beginnen om 17.00 uur.