Webinar: Ophogen landbouwgrond met slib uit Eems-Dollard

  • Regio Noord
  • Fivelingo
  • Oldambt
  • Groningen
  • Friesland
  • Noord-Holland
  • Zuid-Holland
  • Toekomstgericht ondernemerschap

Landbouwgronden aan de Groningse kust hebben steeds meer last van bodemdaling en veenoxidatie. Kunnen we deze gronden behouden voor toekomstige generaties door ze te verhogen met slib uit de Eems-Dollard?

Wie hier meer over wil weten, is van harte welkom op een webinar op 15 februari van 16 tot 17 uur. Je kunt je hier aanmelden.

Programma

In het webinar hoor je meer over de ervaringen met een proef bij Borgsweer. Daar is een laag gelegen landbouwakker opgehoogd met slib uit de Eemshaven. Het proefproject levert veel kennis op. Bijvoorbeeld over hoe we zorgen voor een betere bodem, vruchtbaardere landbouwgrond én minder slib in de Eems-Dollard. Ook het grootschaliger ophogen van dalende (landbouw)gronden in Noordoost-Groningen komt aan bod. Hiervoor is nog veel onderzoek nodig, naar onder meer wet- en regelgeving, locaties en draagvlak.

 

Interessante studie

LTO Noord is betrokken bij deze interessante studie. Regiobestuurder Tineke de Vries zegt hierover: ‘Deze studie biedt veel potentie en slib op land kan een oplossing zijn voor de toekomst van de landbouw in dit specifieke laaggelegen gebied. Er zijn positieve signalen dat de slib op landbouwgrond kan zorgen voor goede gewassen en goede opbrengsten. Door de grond op te hogen zal het veen minder snel oxideren. Bovendien is de verwachting dat de grond lichter en vruchtbaarder wordt en dat er goed pootaardappelen op verbouwd kunnen worden. De grond is dan makkelijker te bewerken en daardoor worden opbrengsten hoger. Deze studie is mogelijk omdat er in de Eems-Dollard teveel slib zit voor een goede ecologische waterkwaliteit. Dit is zeker niet op alle plekken langs de Waddenkust aan de orde.'

Wij volgen de ontwikkelingen met veel interesse.

 

De online bijeenkomst wordt georganiseerd door het waterschap Hunze en Aa's en de provincie Groningen, in samenwerking met het ministerie van LNV en o.a. de gemeenten Eemsdelta en Oldambt.