Frans Timmermans met Groningse boeren in gesprek over gangbare landbouw

  • Groningen
  • Regio Noord

Lijsttrekker Frans Timmermans bracht voor zijn GroenLinks-PvdA campagne werkbezoeken aan boeren. Naast biologische boeren heeft hij ook een bezoek gebracht aan gangbare boer en regiobestuurder Wietse Duursma in het Groningse Bellingwolde.

Gangbaar

Timmermans weet als geen ander hoe het Europese beleid de Nederlandse boer beïnvloedt. Als grondlegger van de Green Deal wil hij werken aan een groen Europa. Duursma: “Dit was een mooie kans om te laten zien tegen welke problemen wij op onze gangbare bedrijven aanlopen. Met de afschaffing van de derogatie is de kringlooplandbouw in Nederland onmogelijk geworden. Hierdoor moet er alleen maar meer kunstmest gebruikt worden, terwijl eigen, organische mest niet benut kan worden. En dat hebben we hem duidelijk kunnen maken.”

Knelt met praktijk

Aan de keukentafel werd gesproken met 2 melkveehouders en 2 akkerbouwers. Timmermans kon met eigen ogen zien en horen wat regelgeving voor bedrijven in de praktijk betekent. Duursma: “Zo knelt de regelgeving steeds vaker. Door alle bufferstroken die verplicht zijn verliezen we enorm veel hectares, waarbij wij niet zien hoe dit bij kan dragen aan schoner water. En dat in een gebied waar de gemeten waterkwaliteit prima op orde is.”

Praktijkgericht metingen

LTO en AJK hebben Timmermans ook laten zien dat je met praktijkgerichte metingen veel beter kunt meten dan met modellen van de overheid. En daarom doen boeren ook mee aan de meetpilot rondom Liefstinghsbroek. Omdat de gebiedsgerichte metingen meer inzicht en kennis bieden over de verspreiding van stikstofdepositie- en emissie in het nabijgelegen natuurgebied.

We sloten af met aandacht voor onze producten: aardappelen, uien en kaas; gezond voedsel dat we in het noorden vaak afzetten via onze coöperaties. Het lijkt heel vanzelfsprekend maar onze boodschap was vooral: houd oog voor ons verdienvermogen en de betaalbaarheid van de producten voor de afnemers.