Bestuur LTO Noord regio Oost vernieuwt voor de toekomst

  • Regio Oost

Om in de komende jaren te kunnen blijven inspelen op de grote uitdagingen die afkomen op de agrarische sector heeft het bestuur van LTO Noord regio Oost gekozen voor bestuurlijke vernieuwing. Doel is om de belangenbehartiging van lokaal tot landelijk niveau verder te versterken, zodat onze leden nog beter kunnen worden ondersteund.

De komende jaren zal het regiobestuur van Oost-Nederland op steeds meer verschillende plekken de belangen van haar leden behartigen. Denk daarbij aan overleggen over de Regionale Energie Strategieën (RES), de gebiedsgerichte stikstofaanpak en opgaves op het gebied van waterbeheer. Harold Zoet, sinds afgelopen week interim-voorzitter van LTO Noord regio Oost: “De opgaven die op ons afkomen zullen gevolgen hebben op het boerenerf. Dat betekent dat boeren en tuinders een stevige vertegenwoordiger nodig hebben en wij ons dus sterker zullen positioneren aan de onderhandelingstafels.”

Gezien zijn kennis en ervaring zal Ben Haarman zich de komende tijd richten op enkele grote inhoudelijke dossiers. “Ontwikkeling is voor elk team van cruciaal belang en posities moeten daarin niet bepalend zijn. Voor Harold is het nu het moment de roerganger te zijn en voor mij is er de ruimte om mij volledig op de inhoud te storten. Natuurlijk zal ik Harold bij zijn nieuwe rol ondersteunen.” Verder is binnen het bestuur een nieuwe verdeling van de portefeuilles afgesproken, waarbij rekening is gehouden met de vacatures die dit jaar ingevuld moeten worden. Zo vertrekt bestuurslid Carla Evers en eindigt later dit jaar de bestuurstermijn van Klaas de Lange.

Plannen voor de toekomst
Interim-voorzitter Harold Zoet: “De komende periode gaan we de banden binnen LTO verder versterken. De landelijke portefeuillehouders krijgen ondersteuning vanuit de verschillende regiobesturen. Zo kan onze landelijke belangenbehartiging steeds beter worden afgestemd op de wensen die tot op lokaal niveau leven. Dat gaat veel van ons vragen, maar we doen dit in het belang van ons allemaal.” Daarnaast wil Zoet inzetten op de versterking van de communicatie richting de achterban. “Ik wil duidelijk kunnen maken wat we doen, waar we aan tafel zitten en wat dat oplevert voor het lid en daarmee de sector.”