LTO Noord blij met - tijdelijke - oplossing voor Overijsselse PAS-melders

 • Regio Oost
 • Regio Noord
 • Regio West
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Noord-Oost Twente
 • Salland
 • Steenwijkerland
 • West Overijssel
 • Zuid Twente
 • Vechtdal
 • West Twente
 • Stikstof

LTO Noord kan zich goed vinden in de maatregel die de provincie Overijssel op 9 december 2022 voor de PAS-melders heeft getroffen. Dankzij het bemestingsverbod voor nog niet vergunde pachtgronden worden enkele tientallen agrariërs in Overijssel een jaar lang niet geconfronteerd met dwangsommen.

vechtdal-31

Inmiddels bevinden deze PAS-melders zich al zo’n drie jaar lang, buiten hun eigen schuld, in een illegale situatie. Landelijk gaat het om zo’n 2.500 boeren, waaronder circa 300 in Overijssel. Milieuorganisatie MOB heeft de provincie Overijssel als eerste gedwongen tot handhaving met dwangsommen; hierbij gaat het om enkele tientallen boerenbedrijven. In andere provincies is dit nog niet gebeurd. De door het mestverbod vrijgekomen stikstofruimte kunnen deze Overijsselse veehouders vooralsnog een jaar lang gebruiken.

2.000 ha pachtgrond krijgt mestverbod

Aan de ene kant zijn deze boeren in Overijssel daarmee nu tijdelijk geholpen. Aan de andere kant kunnen boeren die grond willen pachten, aanlopen tegen beperkingen. Wel is het zo dat inmiddels vergunde pachtgronden vrijgesteld zijn van dit mestverbod. Het verbod betreft nog circa 2.000 hectare; deze gronden zijn niet definitief toegekend. Het is straks aan de boer om wel of niet akkoord te gaan met de nieuwe voorwaarde wellicht in combinatie met een lagere pachtprijs.

Standpunt LTO Noord

LTO Noord stelt bij monde van bestuurder Ben Haarman van regio Oost dat de provincie Overijssel met deze oplossing haar verantwoordelijkheid neemt: “Overigens is het ook weer aan de minister van Natuur en Stikstof om met spoed met een definitieve oplossing voor legalisatie van de PAS-melders te komen; de Tweede Kamer moet haar daarin helpen en steunen.”