Blij met streep door jachtverbod op Veluws wild, maar zorg om wolf blijft

  • Regio Oost
  • Gelderland
  • Wolf

De rechtbank Midden-Nederland heeft geoordeeld dat jagen op de Veluwe mag doorgaan ondanks de aanwezigheid van de wolf. LTO Noord juicht dat besluit toe: “Daarmee voorkom je dat de populatie herten en wilde zwijnen groeit met onder andere meer gewasschade als gevolg”.

Dit zegt portefeuillehouder Fauna regio Oost Hans van Beuzekom. 

Met deze uitspraak stelt de rechtbank de Faunabescherming in het ongelijk. Zij vond dat jacht de ontwikkeling van de wolf op de Veluwe in de weg zou staan en zou moeten stoppen. De rechter stelt op basis van wetenschappelijk onderzoek dat “uit het rapport niet blijkt dat de wolf in juridische zin verstoord wordt.”

Wolven zorgen niet voor natuurlijk evenwicht

Hans van Beuzekom is blij met de uitspraak. “Wolven doden ‘slechts’ een klein deel van het wild op de Veluwe en houden daarmee de wildstand bij lange niet in balans. Een stelregel is dat de wolf ‘decimeert’ maar niet beheert. Geen jacht zou betekenen dat je een verdere groei van vooral de zwijnen- en edelhertenpopulaties zou krijgen. Die op hun beurt weer zorgen voor onder andere meer vraatschade aan gewassen van boeren. Op die manier zou de wolf de landbouw op twee manieren schaden; direct door het doden van vee in en rond de Veluwe en indirect door de groei van grofwild populaties. Onaanvaardbaar,” aldus van Beuzekom.

LTO: 3 aanbevelingen om wolf te beheersen

Los van de toestemming om populaties herten en wilde zwijnen te mogen blijven beheren, zou van Beuzekom ook graag meer mogelijkheden zien binnen het wolvendossier. “Zo pleiten wij samen met LTO Nederland voor een drietal voorwaarden:

  1. Wijs aan de hand van duidelijke criteria gebieden aan waar wolven wel of niet welkom zijn. Hierbij moet niet de focus op Nederland liggen, maar op een Noordwest-Europese schaal.

  2. Maak gebruik van een escalatieladder zodat duidelijk is wanneer welke beheermaatregelen worden genomen.

  3. Laagdrempelige, snelle en financieel toereikende compensatie voor directe en indirecte schade.”