LTO Noord houdt agrarische belangen van Masterplan IJsselvallei in beeld

  • Regio Oost
  • West Achterhoek
  • West Overijssel
  • Zuid-Oost Veluwe
  • Salland
  • Noord-Oost Veluwe

Deze week is de samenwerkingsovereenkomst Masterplan IJsselvallei ondertekend. LTO Noord is daar partner in. In het Masterplan IJsselvallei werken elf overheden en maatschappelijke organisaties uit het westelijk IJsselgebied samen aan een vitaal, mooi en gezond landschap.

De aanzet tot het plan ligt al in 2019. In de eerste planperiode lag de projectmatige nadruk vooral op recreatie en toerisme. Nu het Masterplan, met nieuwe financiering een nieuwe periode ingaat is er aanleiding voor een nieuwe prioritering in keuzes. 

Wat is de rol van LTO Noord?

Regiobestuurder Hans van Beuzekom van LTO Noord regio Oost: “Dat brengt meer raakvlakken met de bedrijvigheid van LTO Noord leden met zich mee. Om die reden intensiveert LTO Noord de samenwerking door het mede-tekenen van een samenwerkingsovereenkomst. LTO Noord neemt zitting in de projectgroep en zal daar adviseren vanuit haar agrarische achtergrond.”

Wat is het idee achter Masterplan IJsselvallei?

De westelijke IJsselvallei, tussen Dieren en Hattem, is een prachtig gebied met een mooie opgave als het gaat om het versterken van de kwaliteit van lucht, bodem en water, het kansen bieden voor agrarisch ondernemerschap, het beleven van het gebied door eigen inwoners en het versterken van (cultuur)toerisme. Om deze grote maatschappelijke opgaven en inspirerende initiatieven aan elkaar te koppelen is een plan ontwikkeld: Het Masterplan IJsselvallei, een vertrekpunt voor een verdergaand gebiedsproces. Het koppelt grote gebiedsopgaven zoals klimaatadaptatie en -mitigatie, doorontwikkeling landbouw en versterken biodiversiteit en de ontwikkeling van (cultuur)toerisme en leefbaarheid aan kleine(re) lokale initiatieven.