LTO wil ander bermbeheer

  • Regio Oost
  • Gelderland
  • Overijssel

LTO Noord regio Oost zoekt samenwerking met de gemeenten in Oost-Nederland om de biodiversiteit te versterken in wegbermen en perceelranden.

Volgens interim-voorzitter Harold Zoet kunnen twee stromen elkaar versterken. ‘Boeren zijn bewust bezig met een leerproces naar een andere vorm van bodem- en veldbeheer en gemeenten kijken bij hun groenbeheer ook verder dan de bebouwde kom.’

Door samen te werken kan de biodiversiteit worden geholpen, terwijl boeren minder last hebben van schadelijke onkruiden. Volgens Zoet is er nog veel te winnen bij de keuze van zaaimengsels voor wegbermen en in het verdere beheer daarvan. ‘Denk aan plantensoorten die chemievrije onkruidonderdrukking hinderen en soorten die niet in het voer terecht mogen komen, zoals jakobskruiskruid en sint-janskruid.’

Boeren worden graag betrokken bij het beheer van wegbermen, stelt LTO Noord. Zo liggen er kansen bij de aanplant van productieve landschapselementen als noten- en fruitbomen.