Meld ganzenschade tijdig in februari - laat je vergoeding niet liggen

  • Regio Oost
  • Faunabeheer

Ook in de winterperiode veroorzaken trekganzen schade aan grasland. En wil je ook deze schadesoort in beeld krijgen, dan moet je tijdig aan de bel trekken. Dat doe je door vroeg – dus uiterlijk in februari - te melden bij het schadeloket van Bij12.

Boeren laten veel geld liggen door het niet of te laat te melden, constateert Hans van Beuzekom, regiobestuurder Fauna van LTO Noord regio Oost.

Ganzenschade – de grootste uitkeringspost

Schade aan grasland door ganzen was in 2021 met circa 30 miljoen euro veruit de grootste uitkeringspost van BIJ12. De grauwe gans zorgt in het voorjaar voor het grootste aandeel. De brand-, kol- en rotgans zorgen juist in de winterperiode voor schade. En dit bedrag stijgt elk jaar. BIJ12 ondersteunt de provincies bij het inventariseren en taxeren van de schademeldingen en bij het uitkeren van een vergoeding.

“Doe op tijd je tegemoetkomingsaanvraag”

Volgens Hans van Beuzekom, bestuurslid Fauna voor LTO Noord regio Oost, worden aanvragen om faunaschade vergoed te krijgen met regelmaat niet of (te) laat gemeld: “Terwijl het juist belangrijk is om dit tijdig, dus uiterlijk in de maand februari te melden. Want het helpt als de taxateur - in opdracht van BIJ12 - al vroeg in het voorjaar kan constateren welke ganzensoorten verantwoordelijk zijn voor de schade. In maart bijvoorbeeld vliegen kol-, rot- en brandganzen weer verder. Meld je pas medio april, dan zal de schade vrijwel zeker enkel aan de grauwe gans toegerekend worden.”

Vroeg melden heeft meerdere voordelen

Door op tijd te starten met je aanvraag voorkom je ook dat dit samenvalt met de drukte van voorjaarswerkzaamheden. En het geeft wat respijt om bijvoorbeeld aanvullende informatie als pachtcontracten aan te leveren. Vooral voor agrariërs die nooit eerder een aanvraag hebben gedaan, is het zaak om niet te laat starten.

Meld elke schade sowieso

Daarbij geldt: meld elke schade sowieso; naar schatting is de werkelijke schade in Nederland zo’n drie tot vier maal hoger dan wat uitgekeerd wordt. “Om ook in de toekomst goede ontheffingen te hebben die stand houden in de rechtbank is het zeer belangrijk dat alles in beeld komt. De schade en de soorten die dit veroorzaken. Alleen dan kunnen we werken aan stevig beheer van de gans en dus preventie van schade.”

Let wel op goede preventie-acties

Om voor de vergoeding in aanmerking te komen, eist BIJ12 wel enkele preventieve acties. 

  • Meld op tijd, dat wil zeggen binnen 7 werkdagen, nadat je schade hebt geconstateerd.
  • Toon aan dat voldoende verjagende middelen zijn ingezet. Dan gaat het zowel om één akoestisch middel (bijvoorbeeld een gaskanon) en één visueel middel (bijvoorbeeld vlaggen). 
  • Mits toegestaan moet minimaal twee keer per week een bejagingsactie hebben plaatsgevonden.

=> Meld hier je ganzenschade aan via BIJ12