"Niet de vloer, maar het voer en de boer heeft grote impact op stalemissies"

  • Regio Oost
  • Netwerk Praktijkbedrijven
  • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen
  • Melkveehouderij

Uit onderzoek van Wageningen University & Research bleek afgelopen week dat technische installaties in stallen die de stikstofuitstoot moeten reduceren, minder goed zouden werken dan gedacht. Het rapport laat niet zien dat innovaties om stikstof te reduceren niet werken. Terwijl ervaringen van veehouders en Netwerk Praktijkbedrijven ook andere verhalen vertellen.

Netwerk Praktijkbedrijven_NIET HERGEBRUIKEN_sjoerd-van-der-helm-42-mestschuif-emissiearme-vloer

Regiobestuurder Martien Nillesen: “50% minder ammoniakuitstoot"

Melkveehouder en regiobestuurder LTO Noord regio Oost Martien Nillesen uit Groesbeek heeft positieve ervaringen met zijn emissiearme stal: “Je ziet wat de stal doet wat die belooft: minder stikstof dan gangbaar.” Zeven jaar geleden liet hij een nieuwe stal bouwen, met een innovatieve stalvloer. Uit metingen blijkt dat de uitstoot van ammoniak ruim 50% lager ligt, dan bij een gangbare stal. Maar Martien Nillesen weet ook dat de juiste manier van gebruik essentieel is om de stal goed te gebruiken. Zoals de mestrobot dagelijks in te zetten en rekening te houden met het voerrantsoen.” Een bijkomend voordeel van de stal ziet de melkveehouder nog in het dierenwelzijn van de koeien, vanwege de rubberen stalvloer. 

Netwerk Praktijkbedrijven – Focus op de boer en niet op de vloer

Netwerk Praktijkbedrijven is een initiatief van LTO Noord en Wageningen University & Research. De financiering is afkomstig van het ministerie van LNV. Binnen Netwerk Praktijkbedrijven werken ruim 100 melkveehouders aan het reduceren van hun methaan- en ammoniakemissies. Niet met forse stalaanpassingen, maar managementmaatregelen gericht op rantsoen, dier en stal staan centraal bij de Netwerk-aanpak. Op 15 van de 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven staat een emissiearme stal. En met goed management werken die stallen! Niet de vloer, maar het voer en de boer heeft grote impact op stalemissies. Het draait dus vooral om vakmanschap en management. 

Stal-APK tool voor stalmaatregelen

Om melkveehouders meer uitleg, inzicht en handelingsperspectieven te geven voor het juiste gebruik van de stal en mestopslag, wordt binnen het Netwerk gewerkt aan een zogenoemde Stal-APK. Deze tool helpt melkveehouders straks bij het zo goed mogelijk toepassen van effectieve stalmanagementmaatregelen. 

Fotograaf: Harry Kolenbrander, Netwerk Praktijkbedrijven