Noorse landbouworganisatie Østfold Bondelag bezoekt LTO Noord

 • Regio Oost
 • Gelderland
 • Overijssel
 • Regio West
 • Regio Noord
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Groningen
 • Utrecht
 • Zuid-Holland

Noorwegen versus Nederland, op agrarisch gebied lijken de verschillen niet groter. Toch was de Noorse landbouworganisatie Østfold Bondelag benieuwd naar ‘onze’ aanpak en uitdagingen.

Harold Zoet, voorzitter LTO Noord regio Oost en Bram Zonderland namens Public Affairs verwelkomden donderdagmiddag 17 november jl. de veertig gasten.

Østfold Bondelag bezoekt LTO Noord

Østfold Bondelag vertegenwoordigt een regio zuidoostelijk van Oslo. Een afvaardiging van bestuursleden, medewerkers en leden is afgereisd naar Nederland, waaronder melkvee- en pluimveehouders, akkerbouwers, varkensfokkers en fruittelers. Na een bezoek aan een proefboerderij van Wageningen University in Lelystad stond Zwolle op de agenda. Op dag 2 volgen De Marke in Hengelo en de WUR in Wageningen; de laatste dag Floating Farms in Rotterdam.

Nederland-Noorwegen, een wereld van verschil

De verschillen zijn groot, blijkt uit vragen en antwoorden over en weer. Zo is Noorwegen circa 10 keer groter dan Nederland en telt het slechts 5 miljoen inwoners. Nederland heeft een agrarisch oppervlaktegebruik van 49%, Noorwegen 3%. De prijs voor een gemiddelde hectare landbouwgrond is in Noorwegen 15.000 euro, hier zo’n 70.000. Ook het aantal koeien ligt stukken lager met gemiddeld zo’n 25 dieren, waar we in Nederland de 100 ruim passeren.

Ook Noorwegen koerst strenger op klimaat

Het leven op de vaak nog kleinschalige roodgeverfde boerderijen op het Noorse platteland lijkt zorgeloos. Zo is het land weids én kent het geen Natura-2000-regels, omdat het niet lid is van de Europese Unie. Toch is er ook het tegengeluid. “Wij krijgen ook te maken met strengere wetgeving, omdat sommige gebieden dicht bij de steden ook water- en bodemverontreiniging kennen. Maar nu wordt er nog amper op gehandhaafd.”

De wolf wordt kleingehouden in Noorwegen

En hoe zit het dan met die wolf die juist in Scandinavië alle ruimte zou krijgen. Een misvatting, zo blijkt. Er lopen slechts honderd exemplaren rond (in Nederland naar schatting 19 tot 50), waarbij ze alleen getolereerd worden rond de Zweedse grens. De verbazing is dan ook groot over het Nederlandse beleid: “It is the fox in the hen’s house. You don’t want that.”

Oók trots op de boer!

Dag 1 zit erop. Volgens reisleider Erlend Lund Kvernenes heeft de groep veel interessante dingen gehoord: overeenkomsten en verschillen. Trots op de boer zijn ze in Noorwegen ook; het T-shirt met de tekst ‘Bonde - med beina på jorda’ (‘Boer - met je voeten op de grond’) spreekt voor zich. Dat dragen we met trots.