PPLG Overijssel – startdocument om vanuit LTO Noord over verder te praten

  • Regio Oost
  • Gelderland
  • Overijssel
  • Noord-Oost Twente
  • Salland
  • Steenwijkerland
  • Vechtdal
  • West Overijssel
  • West Twente
  • Zuid Twente

Op 4 januari 2023 heeft provincie Overijssel haar eerste versie van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied Overijssel (PPLG Overijssel) opgeleverd. Wat is de bevinding van LTO Noord op dit bespreekdocument?

overijssel-04

Wat is de haalbaarheid van de plannen volgens LTO Noord?

Wat ons betreft is deze eerste versie van het PPLG als praatstuk een goede aanzet van de provincie Overijssel om verder in gesprek te gaan. We vinden dat de provincie haar nek hier echt mee heeft uitgestoken richting de minister. Overijssel heeft zichtbaar veel van de inbreng van de landbouw meegenomen in het plan. Of het haalbaar is, zal duidelijk worden als er concrete uitvoeringsplannen worden gemaakt. De aanpak valt en staat met draagvlak onder de boeren.

Zijn de voorwaarden die Overijssel aan het kabinet stelt genoeg?

De aanzet is goed. Terecht dat de provincie om veel geld vraagt om de rijksdoelen te verwezenlijken. Juist die vijf miljard euro draagt ook bij aan het perspectief voor boeren die willen doorgaan en ondersteuning nodig hebben om hun bedrijf te kunnen aanpassen aan de zich wijzigende omstandigheden. En bedrijven die stoppen, bieden weer stikstofruimte aan de PAS-melders en andere knelgevallen. Zij verkeren nog in onzekerheid. Zij moeten zo snel mogelijk aan een vergunning worden geholpen. Legalisatie van die bedrijven is een voorwaarde om het PPLG te kunnen laten slagen. In die zin hangt alles samen. Ook de roep om meer tijd vinden we erg belangrijk. De opgaven zijn zo groot en complex dat het gewoon niet te doen is dit allemaal voor 2030 of 2035 te realiseren. Daarnaast vinden we dat de Kritische Depositie Waarde (KDW) als allesbepalend criterium van tafel moet: dit mag niet de maatstaf worden, omdat dit funest voor de landbouw is. De KDW is voor ons geen doel; het gaat om het bereiken van de N2000 instandhoudingsdoelen.

Biedt het PPLG voldoende perspectief aan boeren?

Dat kunnen we nu nog niet zeggen. Het is nu echt aan het kabinet om invulling aan dit eerste voorstel van de provincie te geven. Minister Van der Wal van Natuur en Stikstof moet haar plannen aanpassen aan dit eerste voorstel van de provincie, vinden wij. Pas als die kaders helder zijn, kunnen boeren daarop zelf beoordelen, in hoeverre zij perspectief zien en welke keuzes ze kunnen maken.

Wat is het vervolg?

Wij zien een aantal belangrijke punten van ons terug in deze aanzet van dit PPLG-plan. Inzet plegen richting de provincie heeft dus resultaat. Daarom is het belangrijk om in gesprek te zijn met de provincie en andere partijen. Wij denken dat het verstandig is om op provinciaal niveau en in de zes regio’s actief te zijn in het kader van dit PPLG. Dit is een stuk dat de provincie met de landbouw wil bespreken. Die mogelijkheid moeten we benutten. Onze kennis van de agrarische sector is onmisbaar voor de provincie om tot een PPLG te komen met draagvlak. Om echt verder te kunnen straks, kan de provincie niet om ons en onze leden heen.