Sector in geweer tegen Schiphol

  • Noord-Holland

Melkveehouders in West-Nederland dienen een zienswijze in tegen de aanvraag van een omgevingsvergunning natuur door Schiphol voor vijfhonderdduizend vluchten. Veel van deze ondernemers zitten zelf op slot vanwege het stikstofdossier.

noord-holland-landschap-7

Ondernemers kunnen nog tot en met 29 maart een zienswijze indienen tegen de Wet natuurbeschermings (Wnb)-vergunning. LTO Nederland heeft hiervoor een voorbeeldbrief opgesteld om ondernemers te ondersteunen.

Provinciaal bestuurder Albert Hooijer van LTO Noord vindt het kwalijk dat de overheid met twee maten meet. ‘Het kan zomaar zijn dat een buurman van de luchthaven, die met zijn koeien uitkijkt op de Polderbaan, niets kan door het ontbreken van vergunningen in afwachting van nieuwe ontwikkelingen rondom de stikstofreductie.’
Vooral Programma Aanpak Stikstof (PAS)-melders zijn de dupe, stelt Hooijer. ‘Dat voelt oneerlijk. En dit geldt trouwens niet alleen voor ondernemers direct naast een start- of landingsbaan.’

Collega-bestuurder Peter Könst van de afdeling Haarlemmermeer stelt dat diverse ondernemers in het werkgebied juridisch in een houdgreep zitten. ‘Ze zijn in afwachting van wat er gaat gebeuren met de vergunningen, in het kader van de hele stikstofdiscussie.’ 
Daar komt volgens Könst nog bij dat het voor veel agrarisch ondernemers bijna ondoenlijk is om nog een krediet te krijgen, zelfs voor kleinere investeringen op het bedrijf. ‘Ook vanwege het ontbreken van die vergunningen. Dat wordt namelijk beoordeeld als zou het bedrijf de zaak niet op orde hebben.’

Gelijke behandeling 
De LTO Noord-bestuurders pleiten namens hun achterban voor een gelijke behandeling van ondernemingen. Hooijer: ‘Het is absoluut niet de bedoeling om de ontwikkeling van de luchthaven te dwarsbomen. Het gaat ons om het ogenschijnlijke gemak waarmee Schiphol wel de vergunningen op orde krijgt, tegenover de impasse waarin veehouders verzeild zijn geraakt. Die ondernemers hebben daar echt onder te lijden.’

In de zienswijze staat verder dat het opmerkelijk is dat Schiphol nog niet over een juiste vergunning beschikt, terwijl provincies en gemeenten er bij de agrarische sector al jaren op wijzen dat een Wnb-vergunning noodzakelijk is.
‘Het is sowieso vreemd dat verschillende referentiejaren worden gehanteerd voor dezelfde vergunning. Als je verschillende jaartallen pakt, gelden er ineens ook andere eisen en normen’, stelt Hooijer.

Diverse afdelingen roepen leden op een zienswijze in te dienen.

De voorbeeldzienswijze vindt u hier: 
Voorbeeldzienswijze Wnb-vergunning Schiphol-Airport

Er is ook een voorbeeldzienswijze beschikbaar voor leden in Flevoland m.b.t. de Wnb-vergunning Lelystad Airport: 
Voorbeeldzienswijze Wnb-vergunning Lelystad Airport

Bron: Nieuwe Oogst