Brandbrief LTO Noord over rem op boerderijmolens Flevoland

  • Flevoland
  • Regio West
  • Duurzame Energie
  • Natuur, Klimaat en Energie

Flevoland lijkt plaatsing van boerderijmolens windmolens praktisch onmogelijk te maken. Daarmee werkt de provincie verduurzaming tegen en worden de problemen op het stroomnet verergerd. Boerderijmolens zorgen namelijk voor opwek van eigen elektriciteitsgebruik en ontlasting van het stroomnet.

Kleine windmolen

 LTO Noord heeft een brandbrief gestuurd aan de provincie. Deze brief is ook ondertekend door partijen uit de windmolensector, zoals de NWEA.

“Wij proberen als boeren en tuinders alles te doen om te verduurzamen. Boerderijmolens zijn daar een goed voorbeeld van. Bovendien is het juist nu heel gek dat de provincie dit besluit, omdat er zoveel druk is op het stroomnet. Daarnaast is er ook nog erg veel draagvlak voor boerderijmolens. Ik roep daarom de provincie op om ook mee te werken”, aldus Arnold Michielsen, voorzitter LTO Noord Flevoland.

Tiphoogte

In de Provinciale Staten is eerder een motie aangenomen om te onderzoeken of de tiphoogte van molens van 15 naar 22 meter kon. Hiermee zou er meer ruimte komen voor boerderijmolens. Het College van Gedeputeerde Staten heeft het voorstel laten onderzoeken en is tot de conclusie gekomen dat het verhogen van de tiphoogte van 15 naar 22 meter alleen kan als de molen binnen de erfsingel geplaatst wordt. Dit maakt het plaatsen van boerderijmolens nagenoeg onmogelijk. Naast een minimale opbrengst van een molen achter een boom, komt er waarschijnlijk geen omgevingsvergunning in verband met een verhoogd risico op slachtoffers van onder andere vogels en vleermuizen.

31 januari

Op 31 januari staan de boerderijmolens weer geagendeerd tijdens de Provinciale Statenvergadering. LTO Noord heeft de fracties van de Provinciale Staten een brandbrief gestuurd. Hierin wordt onder andere opgeroepen om boerenerfmolens toe buiten de erfsingel. LTO Noord heeft begrip voor de zorgen die leven over verrommeling van het landschap. Daarom zou het een goede oplossing om aanvullende en realistische voorwaarden op te stellen. Voorwaarden waarmee excessen voorkomen worden, maar zinvolle plaatsing van boerderijmolens nog mogelijk blijft.