'Claim op landbouwgrond is hier gigantisch'

  • Flevoland
  • Regio West
  • Almere
  • Noordoostpolder
  • Oostelijk Flevoland
  • Zuidelijk Flevoland

Waar moet het heen met de landbouw in Flevoland? Deze vraag wordt de komende maanden gesteld in een open proces waarin provincie en 10 agrarische organisaties het voortouw nemen.
Gedeputeerde Jan Klopman, LTO Noord-bestuurder Marja Hoorweg en FAJK-voorzitter Tom van Wijk lichten toe.

Alledrie de bestuurders geven hoog op van de waarde van de Flevolandse landbouw voor de samenleving. ‘De agrarische sector in Flevoland doet het goed en draagt aanzienlijk bij aan de regionale economie. Toch moeten we als sector goed nadenken hoe we die positie kunnen vasthouden’, zegt Marja Hoorweg uit Espel.

Zij ziet dat de samenleving andere vragen stelt over de sector dan in het verleden. ‘De Flevolandse landbouw heeft decennia goed gefunctioneerd en staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. Alleen staat de maatschappij inmiddels voor andere opgaven. Daar moeten we aansluiting bij zien te houden en het gesprek over voeren.’

Het gaat dan om onderwerpen als klimaatverandering, bodemdaling, biodiversiteit, bodem- en waterbeheer, maar ook grondgebruik, ruimtelijke opgaven en verdienvermogen voor de sector.

Claim

Voorzitter Tom van Wijk van het Flevolands Agrarisch Jongeren Kontakt (FAJK) ziet het om zich heen gebeuren: ‘De claim op landbouwgrond in Flevoland is gigantisch. Als je niet oppast, raak je het kwijt. Kijk naar Defensie, dat legt nu duidelijk een vinger op de provinciale kaart.’

Volgens landbouwgedeputeerde Jan Klopman moet je daar zeker aandacht aan geven. ‘De druk op de ruimte is groot. Ook in Flevoland. Dan kun je denken aan Defensie, maar ook aan de woningbouwopgave. Je ziet dat dit onzekerheid geeft. Agrariërs vragen zich af: kan ik nog wel een schuur bouwen?’

Daarom is een visie op landbouw volgens het drietal belangrijk. Het proces waarin de Flevolandse visie tot stand komt is bijzonder. De provincie werkt daarin samen met een tiental landbouworganisaties met kennis en ervaring uit het veld.

Daarnaast zijn er brainstormsessies gepland, in de vorm van landbouwcafés. Dat zijn inspraakbijeenkomsten waarbij iedereen die dat wil zijn zegje kan doen over waar het heen moet met de Flevolandse landbouw. Als de inbreng daaruit is verwerkt, kunnen Provinciale Staten, die om de visie hebben gevraagd, hun inbreng leveren. In het najaar volgt een congres waar dilemma’s en keuzes centraal staan.

Klopman: ‘De agrarische sector heeft grote behoefte aan duidelijkheid, een stip op de horizon. Dat en genoeg tijd om te voldoen aan nieuwe maatschappelijke opgaven.’ Hoorweg vult aan: ‘We willen daar als agrarische sector over in gesprek met anderen. Je moet samen bepalen wat nodig is en wat kan om daar te komen.’

Ook Van Wijk vindt de werkwijze die is gekozen daarom inspirerend. ‘Het is niet dat we niet willen, wel vragen we om duidelijkheid.’

Bron:

Nieuwe Oogst