Gedeputeerde Klopman bezoekt Flevolandse boerenbedrijven met LTO Noord-voorzitter

  • Flevoland
  • Regio West

Landbouwgedeputeerde Jan Klopman heeft samen met Arnold Michielsen, LTO Noord voorzitter van Flevoland, een bezoek gebracht aan een akkerbouwbedrijf en een melkveebedrijf in Flevoland.

Het bezoek aan Akkerbouwer Jaap Lodders in Swifterbant bood meteen een platform voor belangrijke onderwerpen zoals bodemdaling en kalenderlandbouw. Daarnaast werd er gesproken over de recent aangekondigde NV-Gebieden. Dit leidde tot een diepgaand gesprek over het Flevolands Programma Landelijk Gebied (FPLG) en het proces van uitkoop voor boeren die zich hebben aangemeld voor de vrijwillige stoppersregeling. Michielsen benadrukte: "Het is opvallend dat de vrijkomende rechten bij uitkoop niet direct ten goede komen aan de provincie, waardoor de gedeputeerde beperkt wordt in het ondersteunen van de PAS-melders. Het lijkt erop dat de ministers van LNV de PAS-melders als belangrijk beschouwen, maar dit vertaalt zich niet in concrete steun."

De gedeputeerde benadrukte ook het standpunt dat conform het coalitieakkoord in Flevoland  de provincie zelf geen initiatief neemt om landbouwgronden in te zetten voor de aanleg van bos. Michielsen reageerde hier positief op: "Dit is zeker een bemoedigend standpunt."

Bij het bezoek aan het melkveebedrijf van Maarten Burgmans in Dronten lag de focus specifiek op de agrarische kinderopvang, die als een waardevolle toevoeging voor de omgeving wordt ervaren en zeer succesvol blijkt te zijn.

Dit bezoek, georganiseerd als onderdeel van de provinciale belangenbehartiging, illustreert de nauwe samenwerking tussen LTO Noord en politieke vertegenwoordigers, ambtenaren en bestuurders die aanwezig waren. Gedeputeerde Klopman toonde grote betrokkenheid bij de uitdagingen en kansen in de agrarische sector van Flevoland.