LTO Noord spreekt Provinciale Staten toe over de plannen van Defensie

  • Flevoland
  • Regio West

Arnold Michielsen, voorzitter LTO Noord Flevoland heeft zich woensdagavond uitgesproken tegen de plannen van Defensie in Flevoland.

LTO Noord roept de Provinciale Staten op zich ook tegen de komst van de nieuwe defensieplannen in Flevoland uit te spreken.

In Nederland lijkt het bewustzijn over voedselvoorziening en -zekerheid nog niet volledig doorgedrongen, ondanks de groeiende bezorgdheid hierover in Europa. Zo zijn recentelijk de plannen opgedoken waarbij Defensie zich wil vestigen op de beste landbouwgronden van Nederland, op ongeveer 1000 hectare. Dit zorgt voor veel verontwaardiging bij boeren en tuinders.

Druk op landbouwgrond

De oproep van Michielsen is dan ook: ‘Laten wij in Nederland op zijn minst slim en zuinig omgaan met de beperkte goede landbouwgrond die we hebben.’ Het staat vast dat er in Flevoland grond gaat verdwijnen voor andere opgaven, denk aan woningbouw en de infrastructuur. Ook bodemdaling zal gevolgen hebben voor de landbouw. Met de plannen van defensie die er nu bij komen vragen wij om een uitgebreide LER (Landbouw Effect Rapportage), zodat in beeld komt wat de gevolgen voor de sector zullen zijn.

LTO Noord blijft zich verzetten tegen de plannen van defensie om de kazerne en het munitiedepot in Flevoland te vestigen. Wees zuinig op onze vruchtbare landbouwgrond en laat het waarborgen van voedselzekerheid voor iedereen prioriteit zijn.