Nog lang onduidelijkheid voor boeren Zeewolde over komst megakazerne

  • Flevoland
  • Regio West
  • Zuidelijk Flevoland

Dat bleek maandagavond tijdens het bezoek van Staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat (VVD). Het was een pittig gesprek, de emoties van de boeren liepen hoog op.

Staatssecretaris van der Maat was voor een gesprek en rondleiding uitgenodigd door de acht families die ten noordoosten van de Nijkerkerbrug een boerenbedrijf hebben. 

LTO Noord is tegen de plaatsing van het grote defensiecomplex, wij roepen op om naar bestaande locaties van defensie te kijken voor verdere uitbreiding. Waardevolle agrarische grond moet behouden blijven en wij steunen de agrarische families in hun standpunt.

LTO Noord organiseerde dan ook met de families deze bijeenkomst. Dirk Bruins, voorzitter LTO Noord: ‘De staatssecretaris was eerlijk over de onzekerheid en hoe lang het nog kan duren. Maar het is schrijnend dat die onzekerheid nog zo lang duurt. Het kan gewoon niet dat onze ondernemers zo lang in onzekerheid zitten. Dat betekent namelijk ook dat ze gewoon niet door kunnen, omdat ze niet weten waar ze aan toe zijn.’

Een van de aanwezigen boeren sprak: ‘Als overheid neem je geen besluit, maar daarmee zet je ons als ondernemers compleet op slot. Wij willen geen ‘wachtpostbaantje’.’

De staatssecretaris wilde vooral luisteren naar de boeren en van hen horen hoe er met hen omgegaan zou moeten worden. Ook gaf hij aan dat het lokale draagvlak van de gemeente voor hem van groot belang is. Voor de zomer wil hij een brief hebben opgesteld over ruimtelijk participatiebeleid waarin hij meer duidelijkheid over de kazerne wil scheppen.

Arnold Michielsen, voorzitter LTO Noord Flevoland, Gerrit Jan Gorter, burgemeester van Zeewolde en Bas van ’t Wout van de VVD waren ook bij het gesprek aanwezig. Namens de boerenfamilies boden Mary Zijlstra en Carolien den Brok van der Maat de 4.061 keer getekende petitie ‘Zie af van de megakazerne in Zeewolde’ aan.

Onze inzet

Bruins: ‘Wij gaan door voor de boeren en betrokken inwoners met vervolggesprekken met de staatsecretaris, het kabinet, met gemeente Zeewolde en provincie Flevoland, want er moet gewoon duidelijkheid komen.’

Sinds december 2022, toen het ministerie van Defensie kenbaar maakte een grote kazerne (500 ha) te willen bouwen in het buitengebied van Zeewolde, ondersteunen wij de 8 agrarische families die in het gebied een bedrijf hebben. De families hebben LTO Noord gevraagd hen te helpen in hun verzet tegen de kazerne, wij doen dit door beleidsondersteuning, woordvoering, communicatie en public affairs.