Zorgvuldige afweging voor sluiting Elburgerbrug

  • Flevoland
  • Regio West

De geplande sluiting van de Elburgerbrug, is het resultaat van een zorgvuldige afweging tussen verschillende belanghebbenden. Na uitgebreid overleg tussen ons en de provincie Flevoland, de gemeenten Dronten en Elburg, en betrokken organisaties zoals Cumela en Walibi, is besloten om de brug van half maart tot eind april te sluiten voor onderhoud.

16B5839

Het voorstel van de provincie om direct in het voorjaar, vanaf half maart, de brug te sluiten, is aan diverse leden uit de omgeving voorgelegd. Arnold Michielsen, provinciaal voorzitter LTO Noord Flevoland: ‘We hebben alle mogelijkheden nauwgezet afgewogen. Het onderhoud aan de brug was noodzakelijk, en om de overlast voor de omgeving te minimaliseren, leek het ons het beste om dit aan het begin van het seizoen te doen, voordat het nog drukker wordt.’

De gekozen periode van half maart tot eind april werd als meest geschikt beschouwd, omdat deze net buiten het oogstseizoen valt, na het stormseizoen is en het vaar- en toeristische seizoen nog moet beginnen. Dit zorgt ervoor dat de impact op de lokale bedrijvigheid en toerisme tot een minimum beperkt blijft. Voor half maart mocht er ook niet gestart worden in verband met veiligheid van de waterkering.

Michielsen besluit: ‘Wij hopen dat de werkzaamheden spoedig verlopen en dat de brug snel weer open kan voor het publiek. Deze tijdelijke overlast zal opwegen tegen de verbeteringen die worden aangebracht, waardoor de veiligheid en functionaliteit van de Elburgerbrug gewaarborgd blijven voor de komende jaren.'