Groot succes: ledendag Noord-Holland trekt veel belangstelling

  • Noord-Holland
  • Regio West

De Dag van Noord-Holland, gehouden op donderdag 28 maart 2024 bij teeltbedrijf Ursem-Zuurbier in Heerhugowaard, was een succes. In een tijd waarin vooruitkijken cruciaal is, kwamen meer dan 150 boeren en tuinders uit heel Noord-Holland samen voor een inspirerende middag die hun rol in de samenleving centraal stelde.

Het evenement begon al goed met een drukbezochte netwerklunch voor lokale overheidsorganisaties. De aanwezigen toonden veel belangstelling om met LTO Noord in gesprek te gaan. Dit benadrukte de reputatie van LTO Noord als een professionele en daadkrachtige organisatie. Zoals Marbel de Graaf, voorzitter LTO Noord in Noord-Holland opmerkte: "Als je niet met LTO Noord praat, heb je niet met de sector gesproken."

Tijdens de middag zelf lag de focus niet alleen op inhoud en technische zaken, maar werd er ook aandacht besteed aan ondernemersdrift en wat boeren en tuinders over sectoren heen verbindt. Het panelgesprek bracht waardevolle inzichten naar voren, waarbij werd benadrukt dat de veranderende maatschappij geen bedreiging vormt, maar juist kansen biedt. Ondernemers werden aangemoedigd om de samenleving actief op te zoeken en te profiteren van de frisse waardering die dit oplevert.

Olifant Media deelde strategieën voor het bespreken van lastige thema's in de maatschappij, zoals het gebruik van plastic bij komkommers en hoe thema’s als gele velden stevig worden weggezet. Het belang van stevig verankerd zijn in de maatschappij werd benadrukt, evenals de grote betrokkenheid en rol van boeren en tuinders bij deze discussies.

De theatervoorstelling 'De Melkbus' diende als een waardevolle aanvulling op het programma en zorgde voor veel gespreksstof achteraf. Het theater maakte veel los bij de leden en bood een diepgaande reflectie op de uitdagingen en kansen waar boeren en tuinders voor staan.

De Graaf sluit af: “Al met al was de Dag van Noord-Holland niet alleen een succesvolle bijeenkomst, maar vooral ook een belangrijk moment van verbinding en reflectie voor onze leden in de regio.”