Onderwerken graan voor vliegveiligheid

  • Noord-Holland
  • Regio West
  • Haarlemmermeer

De agrarische onderwerkregeling voor graanresten rondom Schiphol wordt met twee jaar verlengd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft die toezegging medio juli gedaan.

vliegtuig Schiphol

De regeling is bedoeld om de vliegveiligheid rond de nationale luchthaven te verbeteren. Agrarisch ondernemers die binnen 48 uur na de graanoogst het stro hakselen en onderwerken, krijgen daarvoor een vergoeding.

Daarmee wordt voorkomen dat ganzen op de achterblijvende graankorrels afkomen die anders op de percelen zouden blijven liggen. De vogels zijn een gevaar voor de luchtvaart, omdat ze bij het opstijgen of landen van de vliegtuigen in de motoren terecht kunnen komen. Die kunnen daardoor beschadigen.

Knoop doorgehakt

Landbouwbestuurder Arwin Bos is blij dat de knoop over een voortzetting van de regeling eindelijk is doorgehakt. ‘Graag hadden we dat eerder gezien, zodat ondernemers daarmee in hun bouwplannen ook rekening hadden kunnen houden.’

Met de regeling is in de huidige periode jaarlijks een bedrag van 1,7 miljoen euro gemoeid. Dat bedrag moet hoogstwaarschijnlijk omhoog, stelt Bos, die vanaf 2012 namens LTO Noord met het ministerie over de regeling onderhandelt. ‘De kosten voor de ondernemers zijn namelijk wel omhooggegaan.’

Sinds de regeling is het aantal incidenten stabiel. Volgens Bos is dat terug te voeren op de wisselwerking tussen een stringent beheer van de ganzenpopulatie en de onderwerkregeling. ‘Het aantal ganzen rondom Schiphol neemt nog steeds toe, dus het terugdraaien van maatregelen zou erg onverstandig zijn’, besluit de landbouwbestuurder.

Bron:

Nieuwe Oogst