Partijen werken samen in bestrijding drugsproductie buitengebied

  • Noord-Holland
  • Heerhugowaard, Langedijk en Schagen
  • Hollands Kroon
  • Julianadorp

Tijdens een goed bezochte Publiek Private Samenwerking (PPS)-bijeenkomst Noord-Holland Noord op 25 januari spraken verschillende partijen met elkaar over (mogelijke) samenwerking in de bestrijding van drugsproductie. De PPS is onderdeel van het Programma Veilig Buitengebied, een programma binnen het project Aanpak Productielocaties Drugs van Noord-Holland Samen Veilig.

Produceren drugs

Netbeheerder Liander liet zien dat zij continu op zoek zijn naar signalen die kunnen wijzen op de productie van drugs. “Energiefraude heeft een grote overlap met ondermijning. Voor de opsporing van hennep werken wij inmiddels met een mooi detectiemodel dat zijn vruchten afwerpt. Wij stapelen nu, samen met onze primaire stakeholders politie en gemeente, kennis om te onderzoeken hoe wij een dergelijk detectiemodel kunnen ontwikkelen voor de productie van synthetische drugs in het buitengebied.”

Hotspots

Hoewel integrale samenwerking noodzakelijk is in de aanpak, hoeft volgens Liander niet altijd een beroep te worden gedaan op de – toch al beperkte – capaciteit van politie of gemeente: “We kunnen aan de voorkant ook veel zelf. Zo maken we met behulp van kaarten nu visueel waar hennepkwekerijen zijn ontdekt en hoeveel het er zijn. Ook kunnen we op die kaarten aangeven op welke adressen men zich schuldig maakt aan energiefraude. Zo brengen we risicogebieden in kaart en kunnen we hotspots aanwijzen tot op pandniveau. Die adressen kunnen we, in overleg, ook zelf bezoeken, wanneer we vermoeden dat er sprake is van energiefraude.”

Meer meldingen door corona

In een presentatie gaf Meld Misdaad Anoniem (M) aan dat het primaire uitgangspunt van M is dat meldingen gedaan moeten worden bij de politie. Dat komt het onderzoek ten goede. Anoniem melden biedt echter uitkomst wanneer mensen niet met naam durven te melden. Anoniem is in dat geval ook echt anoniem: alle herleidbare gegevens worden uit de melding gefilterd, voordat de melding wordt doorgegeven aan de betreffende instantie. M zag een sterke stijging in het aantal meldingen afgelopen jaar: “In 2020 kwamen er bij ons in totaal 26.000 meldingen binnen. We zijn de cijfers van 2021 nu aan het analyseren, maar zien in ieder geval een forse stijging sinds de coronapandemie. Noord-Holland scoort hierin overigens onder het landelijk gemiddelde: in 2020 kwamen er 1.859 meldingen bij ons binnen en werden er op basis van anonieme meldingen 221 unieke aanhoudingen verricht.”

Meldingsbereidheid

Dat melden niet vanzelfsprekend is, blijft iets om rekening mee te houden bij het Programma Veilig Buitengebied. De drie meest voorkomende redenen om geen melding te doen zijn volgens Meld Misdaad Anoniem: angst voor wraak, bang om een relatie te verliezen en twijfel over de ernst (zie ik het wel goed?). Andere veelgenoemde redenen zijn: het helpt toch niet, iemand anders meldt het wel, het is niet mijn verantwoordelijkheid, of ik heb er geen last van.

Naast Meld Misdaad Anoniem en Liander waren onder andere ook politie, gemeenten Hollands Kroon, Koggenland en Medemblik, LTO Noord, Staatsbosbeheer en Recreatieschappen Noord-Holland en West-Friesland aanwezig bij de bijeenkomst.