Wasplaatsen in Haarlemmermeer geopend

  • Noord-Holland
  • Regio West

Op feestelijke wijze werd woensdag een wasplaats in gebruik genomen bij Maatschap Van Wijk in Hoofddorp. In totaal zijn er zeven wasplaatsen gerealiseerd bij boeren in de Haarlemmermeer. Deze ondernemers lieten een vloeistofdichte was- en vulplaats met opvang en biologisch zuiveringssysteem aanleggen voor hun landbouwmachines. Met als doel: schoon water en een schone bodem.

 

Binnen het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland bleek dat er urgente knelpunten zijn rond de kwaliteit van het oppervlaktewater. Een bekende bron van emissies van gewasbeschermingsmiddelen op akkerbouwbedrijven is het reinigen van de landbouwspuit.

Via het project ‘Reductie landbouwemissies in de Haarlemmermeer’ konden wasplaatsen worden aangelegd. Daarmee moet deze vorm van afspoeling richting het oppervlaktewater en de bodem worden voorkomen.

Voor de realisatie van de wasplaatsen ontvingen de ondernemers vanuit het project een subsidie. ‘De zeven ondernemers willen graag bijdragen aan een betere bodem- en waterkwaliteit. Daarom waagden ze de stap opdracht te geven voor een wasplaats op hun bedrijf’, geeft projectleider Inge van Paassen van LTO Noord aan.

In opdracht van Provincie Zuid-Holland en in samenwerking met LTO Noord, Hoogheemraadschap van Rijnland en Delphy realiseerden de agrarisch ondernemers deze wasplaatsen. De aannemers AW Vessies Infra en De Wilde Infra & Cultuurtechniek waren erbij betrokken.

Nieuw voor West-Nederland

Wasplaatsen in de akkerbouw zijn in het westen van Nederland nog een redelijk nieuw fenomeen. Elders in Nederland zijn al meerdere wasplaatsen gerealiseerd. Bodem en grondwaterstand verschillen per bedrijf en daar moet bij de bouw rekening mee worden gehouden.

Bij dit project waren de twee omgevingsdiensten Noordzeekanaal en West-Holland betrokken. Zij zorgden dat de wasplaats op de juiste wijze werd aangelegd en volgens de regels kan worden gebruikt. De wasplaatsen in de Haarlemmermeer beschikken over een wadi (infiltratievoorziening) en een Phytobac.

Hoogheemraad Waldo van Faber en LTO Noord-bestuurder Arie Verhorst spraken tijdens de bijeenkomst over het belang van deze wasplaatsen. Samen met ondernemer en gastvrouw Willeke van Wijk verrichtten zij de openingshandeling. Ze haalden de hendel over voor de richting van het water dat van de wasplaats afstroomt. Vuil water gaat naar de Phytobac en regenwater naar de wadi.

Paul Hooijman van Delphy en ondernemer Engelbart Knibbe gaven uitleg over de werking van de wasplaats.

Projectleider Inge van Paassen kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst. Ook na dit project zijn er mogelijkheden voor ondernemers: ‘Het project ‘Reductie Landbouwemissies in de Haarlemmermeer’ is hiermee ten einde. Maar vanaf nu kun je via Landbouwportaal Rijnland subsidie aanvragen voor maatregelen in bodem- en waterkwaliteit. Bijvoorbeeld met een wasplaats.’

Subsidie via Landbouwportaal

Landbouwportaal Rijnland is een nieuw digitaal platform dat zich richt op het verbeteren van de bodemstructuur en waterkwaliteit. Agrarisch ondernemers in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland kunnen zich via Landbouwportaal Rijnland aanmelden voor een gratis bedrijfsbezoek van een onafhankelijke coach voor advies op de thema’s erfafspoeling, duurzaam bodembeheer, gewasbeschermingsmiddelen en beheer en inrichting van percelen en oevers. Kijk voor meer informatie op de website landbouwportaalrijnland.nl.

Bron:

Nieuwe Oogst