Beloning voor Utrechtse boeren

  • Utrecht
  • Regio West

Melkveehouders in de provincie Utrecht kunnen vanaf nu worden beloond voor hun prestaties op het gebied van duurzaamheid. In eerste instantie is de Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw (UMDL) voor honderd melkveehouders opengesteld. Deelname is geheel vrijwillig.

koeien-19

Het initiatief ligt bij provincie Utrecht en LTO Noord. De uitvoering komt in handen van de vijf samenwerkende agrarische collectieven in Utrecht.

Door deel te nemen aan de UMDL kunnen melkveehouders inzicht krijgen in hoe hun bedrijf op dit moment ‘scoort’. Aan de hand van vijftien kritische prestatie-indicatoren kunnen ze hun duurzaamheidsprestaties op het gebied van bodem, water, biodiversiteit en klimaat meten. Vervolgens kunnen zij voor behaalde doelen worden gestimuleerd, gewaardeerd en beloond.

In een studiegroep kunnen deelnemers hun eigen prestaties bespreken en vergelijken met collega’s en experts om de bedrijfsvoering te optimaliseren.

Meer informatie over het project en de voorwaarden zijn te vinden op de website van de provincie.