Is een boerderijmolen voor jouw bedrijf interessant?

  • Utrecht
  • Duurzame Energie
  • Bunnik/Houten
  • Eemland
  • Kromme Rijn en Heuvelrug
  • Noord-West Utrecht
  • Woerden eo
  • Zuid-West Utrecht

Afgelopen maanden zijn de energieprijzen opgelopen en het zelf produceren van energie levert voor veel boeren en tuinders een robuuste businesscase op. In de provincie Utrecht zit het energienetwerk op slot, door netcongestie is het niet mogelijk energie terug te leveren.

Kleine windmolen

Verschillende ondernemers in Utrecht hebben zonnepanelen geplaatst en hebben ook interesse in het plaatsen van een boerderijmolen. LTO Noord maakt veelal business case berekeningen voor boerderijmolens en bereidt op dit moment een project voor om deze berekeningen ook in Utrecht aan te kunnen bieden aan onze leden.

Maatwerk noodzakelijk

Op dit moment mag een boerderijmolen worden gerealiseerd met een ashoogte van 15 meter, en een tiphoogte van 21 meter. Deze kaders bieden vooral ruimte voor de molen van EAZ. De business case van een boerderijmolen is maatwerk en voor het ene bedrijf is een EAZ-molen technisch en financieel interessant, terwijl voor een ander bedrijf een molen met een ashoogte van 25 meter interessant kan zijn.

LTO Noord ziet kansen voor agrarische ondernemers om een project te starten, waarin per bedrijf een business case wordt gemaakt welke boerderijmolen voor het bedrijf interessant is. Als blijkt dat de ashoogte belemmerend werkt en meerdere bedrijven baat hebben bij een molen met een hogere ashoogte, is er directe reden om met Provincie Utrecht te kijken naar verruiming van het bestaande beleid.

Onafhankelijke energiescan

Aan de deelnemers van het project wordt een bedrijfsspecifieke en onafhankelijke energiescan aangeboden. Met het rapport kun je als ondernemer bepalen of het interessant is om met een of meerdere leveranciers aan in gesprek te gaan (als de ashoogte van de molen binnen bestaand beleid past).

Om dergelijke projecten te ontwikkelen kan subsidie worden aangevraagd bij Provincie Utrecht. Een subsidie dekt veelal een deel van de totale kosten (50-80%). De resterende kosten zijn voor deelnemers, dat betekent in de praktijk per bedrijf een eigen bijdrage van € 150 exclusief 21% BTW. Daarnaast verwachten wij dat je als deelnemer zelf ongeveer 10 uur moet investeren door gegevens aan te leveren, een bedrijfsbezoek voor het opstellen van een business case te faciliteren en dat je maximaal 3 aanvullende bijeenkomsten bezoekt om met elkaar de resultaten te bespreken.

Interesse?

Meld je via onderstaand formulier aan, aanmelden kan tot 1 december 2022.

Bij voldoende deelnemers (minimaal 35 ondernemers), werkt LTO Noord een subsidieaanvraag uit om in februari/maart 2023 voor jou deze berekening te maken. Wij houden je op de hoogte van de voortgang.

Dit formulier vraagt jou om jouw naam en e-mail adres zodat wij met jou kunnen communiceren. Jouw gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Zie onze privacyverklaring om te zien hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Aanmeldformulier