Kom naar de winterbijeenkomst met landbouwgedeputeerde Sterk

  • Utrecht
  • Regio West

Ben je er donderdag bij? We nodigen je van harte uit voor de ledenbijeenkomst op donderdagavond 29 februari bij Van der Valk Breukelen. Wij praten iedereen dan graag bij over onze inzet in Utrecht op actuele onderwerpen zoals stikstof, water en bodem, fauna en de gebiedsprocessen.

Mirjam Sterk vertelt meer over de ontwikkelingen in het landelijk gebied en vakgroepbestuurders van o.a. melkveehouderij en multifunctionele landbouw zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en mee in gesprek te gaan.

Datum    :  Donderdag 29 februari 2024
Tijd         :  20.00 uur tot 22.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Locatie   :  Van der Valk hotel Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen

Aanmelden: www.ltonoord.nl/winterbijeenkomstutrecht

De winterbijeenkomst van LTO Noord is een uitgelezen kans om te worden bijgepraat over actuele onderwerpen en de inzet en betrokkenheid van LTO Noord op lokaal, regionaal en landelijk niveau. De avond belooft niet alleen informatief te zijn, maar biedt ook alle ruimte om vragen te stellen en in gesprek met ons te gaan. Naast LTO Noord-bestuurders uit Utrecht zijn er ook diverse vakgroepbestuurders aanwezig. Landbouwgedeputeerde Mirjam Sterk van provincie Utrecht vertelt die avond meer over o.a. het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG).

Ben je erbij? Meld je snel aan via: www.ltonoord.nl/winterbijeenkomstutrecht.