Provincie Utrecht zoekt 20 agrariërs die hun energierekening willen verlagen

  • Utrecht
  • Duurzame Energie

De energieprijzen stijgen en de geopolitieke ontwikkelingen zijn voor veel ondernemers de aanleiding om te investeren in duurzame energie en zo te besparen waar mogelijk. Zon op dak is een van die mogelijkheden.

Netcongestie maakt het lastiger om meer dan 200 panelen aan te sluiten op het net. Zou de energie die wordt opgewekt en niet meteen zelf nodig is, kunnen worden opgeslagen in een batterij om later te gebruiken? Of kies je voor minder dan 200 panelen en kan de business case dan uit? En is het mogelijk om later alsnog het hele dak te benutten?

Provincie Utrecht wil onderzoeken of een gefaseerde aanpak mogelijk is en nog steeds genoeg oplevert voor de agrariër. Voor de 20 bedrijven maakt LTO Noord kosteloos een berekening voor het realiseren van een dak installatie (voor eigen verbruik en op een kleinverbruikersaansluiting). Afhankelijk van de bedrijfssituatie zijn meer zonnepanelen door oplossingen als vermogensregeling of aanpassen van gebruik eventueel mogelijk. Als de netcongestie is opgelost kan het mogelijk interessant zijn dat dan de rest van het dak vol gelegd wordt.

LTO Noord en Provincie Utrecht hopen dat agrarische ondernemers zo toch kunnen blijven investeren in duurzame energie en zon op dak.

Aanmelden

Aan dit onderzoek kunnen 20 boeren en tuinders uit alle agrarische sectoren in de provincie Utrecht meedoen. Je kunt je als agrarische ondernemer aanmelden tot 4 november via onderstaand formulier.

Dit formulier vraagt jou om jouw naam en e-mail adres zodat wij met jou kunnen communiceren. Jouw gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Zie onze privacyverklaring om te zien hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Aanmelden Zon op Dak Utrecht