Arie Verhorst blijft LTO Noord voorzitter in Zuid-Holland

  • Zuid-Holland
  • Regio West

Arie Verhorst is door het Algemeen Bestuur van LTO Noord herbenoemd als provinciaal voorzitter. Daarmee gaat Verhorst zich weer voor een periode van drie jaar inzetten voor de behartiging van de belangen van de boeren in Zuid-Holland.

veehouder-van-diest-74

De vertrouwenscommissie was unaniem in hun voordracht: “Gelet op de kennis en ervaring, motivatie en de gevoerde gesprekken is de vertrouwenscommissie van mening dat Arie Verhorst ruimschoots voldoet aan de gestelde eisen en hij heeft tot op heden op uitstekende wijze invulling gegeven aan zijn huidige bestuursfunctie. Hij is een nuchtere boerenvoorman met het nodige verstand van de diverse sectoren en provinciale uitdagingen.” Ook het provinciaal overleg van Zuid-Holland ging unaniem akkoord met de voordracht. Arie is als regiobestuurder ook lid van regiobestuur West.

Arie Verhorst: “Ik wil mij graag blijven inzetten als bestuurder voor de boeren en tuinders. Het is nu ook een erg roerige periode. Ik vind het fijn dat ik door mag gaan met waar ik mee bezig ben en zal alles geven voor het belang van boeren en tuinders in deze lastige periode.” 

Verhorst is zelf akkerbouwer en melkveehouder in Westmaas in de Hoeksche Waard. Hij houdt het gemengde bedrijf samen met zijn vrouw Yvonne.