Ga mee met de DAW Klimaatkaravaan op 23 juni

 • Delflands Groen
 • Krimpenerwaard
 • Midden Zuid-Holland
 • Rijn- en Vlietlanden
 • Alphen - Nieuwkoop
 • Bodegraven
 • Kaag en Braassem
 • Alblasserwaard - Vijfheerenlanden
 • Aar en Amstel
 • Zuid-Holland

Wat merken boeren en tuinders van klimaatverandering op het boerenbedrijf? Hoe anticiperen ze op weersextremen en hoe kunnen we ons verder voorbereiden? Ga hierover in gesprek met melkveehouders tijdens de DAW Klimaatkaravaan!

In gesprek over het veenweidegebied 

Wat merken boeren en tuinders van klimaatverandering op het boerenbedrijf? Hoe anticiperen ze op weersextremen en hoe kunnen we ons verder voorbereiden? Ga hierover in gesprek met melkveehouders tijdens de DAW Klimaatkaravaan!

 

DAW en LNV nodigen je uit op 23 juni 2022: Kansen en bedreigingen voor het boerenbedrijf in het Zuid-Hollandse veenweidegebied

 

Boeren, beleidsmakers en overige geïnteresseerden bezoeken meerdere boerenbedrijven en gaan met elkaar in gesprek over:

 • het voorkomen van emissies en het vertragen van bodemdaling;
 • hoe monitoring bij kan dragen aan enthousiasme bij de boer;
 • hoe agrarisch natuurlandschap bijdraagt aan de opgaven waar de sector voor staat.

Programma 

9.00-9.30 uur Verzamelen station Gouda, Stationsplein 8a, Gouda

9.30 uur Vertrek bus (presentatie in de bus)

10.00 uur Bezoek aan melkveehouder Marinus de Vries, Benedenheulseweg 31, Stolwijk
Toekomstgericht boeren op veen

12.15 uur Vertrek locatie 2 (met lunch in de bus)

13.15 uur Bezoek aan melkveehouder en kringloopboer Anton van der Ende, Oostveenseweg 19, Schipluiden

15.30 uur Uiterlijk vertrek bus naar opstaplocatie Gouda

16.30 uur Terugkomst

Aanmelden en dieetwensen doorgeven

We verwelkomen je graag in de bus! In verband met catering is een bevestiging noodzakelijk. 
Aanmelden kan door de op deze link te klikken. Dieetwensen kun je ook via het formulier doorgeven.

 

Vragen? Bel of mail met Lisa Ligtermoet via 06-13161808 of lligtermoet@ltonoord.nl.


De gesprekken geven input aan het Actieprogramma 
klimaatadaptatie landbouw van het ministerie van LNV. Lees meer op deze paginaMet het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) ondersteunen we boeren en tuinders bij de agrarische water- en bodemopgave op een sterk economisch landbouwbedrijf.