LTO Noord kijkt kritisch naar Zuid-Hollands coalitieakkoord

 • Zuid-Holland
 • Regio West
 • Alblasserwaard - Vijfheerenlanden
 • De Hoeksche Waard
 • Delflands Groen
 • Duin en Bollenstreek
 • Goeree - Overflakkee
 • Eiland van Dordrecht
 • Krimpenerwaard
 • Midden Zuid-Holland
 • Voorne - Putten
 • Westland

Op 14 juni heeft Provincie Zuid-Holland haar coalitieakkoord bekendgemaakt. Vanuit LTO Noord kijken wij kritisch naar dit akkoord. We herkennen een aantal aandachtspunten die mede dankzij onze lobby zijn opgenomen.

boerenleven-28

Het coalitieakkoord bestaat uit hoofdlijnen. Dit zal de komende tijd verder moeten worden uitgewerkt en geconcretiseerd. Deze basis biedt wel kansen. Arie Verhorst, provinciaal voorzitter in Zuid-Holland: ‘Wij zijn tevreden met de aandachtpunten die mede door onze inzet zijn opgenomen in het akkoord. Ze dragen bij aan een leefbaar platteland en perspectief voor de boeren en tuinders in Zuid-Holland. Daarnaast zien we dat veel zaken nog alle kanten op kunnen, onze lobby gaat natuurlijk door de komende tijd.’

Welke adviezen en aandachtspunten van LTO Noord zijn overgenomen?

 • Bied perspectief voor agrarische ontwikkelingen waarbij rekening gehouden wordt met de kwaliteit van het landschap.
 • Maak ruimte voor meer groene diensten, zoals waterberging, om wateroverlast te beperken.
 • Werk aan waterveiligheid voor de toekomst.
 • Er wordt niet onteigend als gevolg van de stikstofopgaven die er liggen.
 • Investeer in de bereikbaarheid van het landelijk gebied waar een goede en veilige doorstroming van (landbouw-) verkeer van groot belang is. Dit kan door toestemming te geven aan landbouwverkeer voor het gebruik van N-wegen waar dat verantwoord kan plaatsvinden.
 • Behoud landbouwgrond voor de sector zodat we grondgebonden kunnen blijven.
 • De maatvoering van een boerderijwindmolen moet worden afgestemd op de energievraag van het bedrijf.
 • Pak als provincie meer regie op de netcongestie door de netwerkbeheerders een duidelijk advies te geven over provinciale prioriteiten.
 • Houd de zonneladder aan: eerst daken en restgronden vol. Landbouwgrond alleen als een volwaardige combinatie met landbouw mogelijk is (meervoudig ruimtegebruik).
 • Zorg voor populatiebeheer zodat faunaschade binnen acceptabele grenzen komt.
 • Onderhoud sloten, bermen en natuurgebieden jaarlijks goed om overlast van overwaaiende onkruidzaden te voorkomen. Streef een beheervorm na waarbij kruidenrijke sloten, bermen en akkerranden bijdragen aan de plaagbestrijding op de akkers.