LTO Noord tevreden met overgenomen bezwaren in voorontwerp ZH-PLG

 • Zuid-Holland
 • Regio West
 • Alblasserwaard - Vijfheerenlanden
 • De Hoeksche Waard
 • Delflands Groen
 • Duin en Bollenstreek
 • Eiland van Dordrecht
 • Goeree - Overflakkee
 • Krimpenerwaard
 • Midden Zuid-Holland
 • Voorne - Putten
 • Westland

Op 30 juni heeft provincie Zuid-Holland haar toetsbaar voorontwerp van het Zuid-Hollandse Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG) naar Minister van der Wal gestuurd. In de aanbiedingsbrief bij het toetsbaar voorontwerp zijn eigenlijk al onze bezwaren en standpunten door de provincie overgebracht aan de minister, een belangrijke stap voor de boeren en tuinders in Zuid-Holland.

zuid-holland-02

Eind juni hebben wij in schriftelijke reactie ernstige bezwaren gemaakt tegen meerdere onderdelen van het toetsbaar voorontwerp. Hiermee wilden wij invloed uitoefenen voordat het programma definitief gemaakt werd. Op 28 juni heeft provinciaal LTO Noord voorzitter Arie Verhorst ook ingesproken tijdens de vergadering van de Provinciale Staten.

Arie Verhorst: ‘Voor ons was het al gelijk van groot belang om onze verbetervoorstellen voor het ZH-PLG al in een vroeg stadium mee te geven. We merkten al snel veel begrip voor onze brief vanuit meerdere partijen en zijn blij met het resultaat dat nagenoeg al onze punten zijn overgenomen in de brief.'

Over het ZH-PLG

In het ZH-PLG staan de plannen voor het landelijk gebied van Zuid-Holland die, samen met de plannen van de andere provincies, moeten leiden tot het behalen van de internationale en landelijke doelen voor natuurherstel, waterkwaliteit en klimaat voor landbouw en landgebruik. De provincie moest het programma voor 1 juli aanleveren bij het Rijk, als onderdeel van een nationaal programma (NPLG). Het concept-gebiedsprogramma is nu openbaar en uiteraard blijven we alles doen om onze invloed uit te oefenen op dit nieuwe beleid voor het Zuid-Hollandse landelijke gebied.