Geslaagde jaarvergadering Fruitgewassen bij Boomkwekerij Roelofs en Floriade

  • Bomen en vaste planten

Afgelopen woensdag 28 september vond de jaarvergadering van de LTO Cultuurgroep Fruitgewassen plaats bij Boomkwekerij Roelofs in Zeewolde, met daaraan gekoppeld bezoeken aan de kwekerij en de Floriade.

fruitteler-99

Na een kop koffie met een appelflap, opende voorzitter Pieter van Rijn de vergadering. Diverse onderwerpen zijn uitvoerig aan de orde geweest. Hieronder worden enkele onderwerpen kort toegelicht. Leden van de cultuurgroep ontvangen later het verslag van de vergadering.

Clean Fruit Plants (CFP): directeur Jan Veltmans gaf een toelichting op CFP en legde het doel uit van CFP: om gewassen in stand te houden en ook te vermeerderen. Naktuinbouw voerde voorheen deze twee activiteiten uit, maar heeft die ondergebracht bij CFP.

Vermeerderingstuinen: directeur Gerard Jongedijk gaf een presentatie over de ontwikkelingen binnen de Vermeerderingstuinen. Daarnaast zijn de Vermeerderingstuinen bezig om bij nieuwe aanplant druppelbevloeiing aan te leggen. De slangen worden in de grond gelegd en de ervaring tot nu toe is erg positief. Het bespaart veel arbeid, brandstof en ook nog water. Lees hierover eerder interview.

Buitenlandse trip naar Servië: voor cultuurgroepleden, maar ook voor partner en medewerkers. Door corona is deze enkele jaren geleden niet doorgegaan, maar in de vergadering is besloten deze opnieuw te organiseren. Zodra er meer over bekend is, wordt u hierover geïnformeerd.

Floriade en inzending Fruitgewassen: Claudia Schmitz-Hübsch gaf uitleg over de website van de Floriade en het doorlinken naar de cultuurgroep Fruitgewassen op Fruittreesfloriade.nl. Daarnaast hebben op de zaterdagen 30 tot 35 vrijwilligers volgens een rooster bezoekers ontvangen en vragen beantwoord.
Verder gaf Claudia een toelichting op de tekst van Sneeuwwitje en de 7 dwergen die op een professionele wijze in de inzending verwerkt is.

Op 20 oktober vindt de ontmanteling van de inzending plaats, waar toch zeker 15 tot 20 vrijwilligers voor nodig zijn. Tot nu toe is er veel vrijwilligerswerk door fruittelers gedaan, vandaar de oproep aan de boomkwekers om zich aan te melden als vrijwilliger op 20 oktober. Dit kan via claudia@boomkwekerijroelofs.nl. Meld u svp aan!

Adviestarieven bij verkoop bomen

Vanuit de cultuurgroep Fruitgewassen is een werkgroepje bij elkaar geweest om adviestarieven betreffende koelkosten, palletkosten, aanbetaling, et cetera op te stellen. Deze adviestarieven zijn tijdens de vergadering besproken en zullen verder binnen het bestuur van de cultuurgroep nog besproken worden. U wordt hierover later geïnformeerd.

Na de vergadering en de lunch kregen we een rondleiding over Boomkwekerij Roelofs, waar we zowel diverse moerbedden bekeken hebben als ook perenbomen-percelen.
Vervolgens is de groep naar de Floriade vertrokken om daar voornamelijk naar de Inzending Fruitgewassen te kijken. Er zijn ook nog enkele andere inzendingen bekeken.

We kijken terug op een geslaagde dag.

Gerrit Peeters