Ledenbijeenkomst Boskoop vakgroep Bomen, Vasten planten en Zomerbloemen

  • Bomen en vaste planten
Datum
Tijden
Locatie
Boskoop

De LTO-vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen organiseert samen met LTO Noord een ledenbijeenkomst in Boskoop op dinsdag 21 februari.

boomkwekerij-31
  • Datum: 21 februari 2023
  • Tijd: 19.30 uur
  • Locatie: Kantoor van de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop, Italiëlaan 1, Hazerswoudedorp

We praten je bij over de actuele zaken die in onze sector spelen, waaronder:

  • Landbouwakkoord 
  • Regels ter bescherming van de bodem- en water, waaronder het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water 
  • Gezonde planten: gewasbescherming en fytosanitaire zaken
  • Arbeid en komende nieuwe CAO Open Teelten
  • Nationaal programma Landelijk gebied en de gebiedsgerichte aanpak

Aad Vollebregt (voorzitter van de LTO vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen) en Dirk Bruins (voorzitter LTO Noord) lichten de zaken toe en gaan met je in gesprek.

Michiel Gerritsen (voorzitter van de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop) gaat in op een aantal actuele ontwikkelingen in de regio Boskoop. 

Je bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst, aanmelden kan hieronder.

Dit formulier vraagt jou om jouw naam en e-mail adres zodat wij met jou kunnen communiceren. Jouw gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Zie onze privacyverklaring om te zien hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Aanmelden bijeenkomst Boskoop