Nederlandse kersenteelt in ieder geval dit jaar gered

  • Fruitteelt

De Nederlandse kersenteelt heeft nog een jaar vrijstelling voor het gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen Exirel en Tracer. Dit besluit werd op 1 mei in een Kamerbrief van het ministerie van LNV openbaar gemaakt. Deze vrijstelling is tot stand gekomen dankzij een ruime meerderheid in de Tweede Kamer.

kers-10

"Het is belangrijk dat deze vrijstellingen zijn verleend”, aldus NFO-voorzitter en LTO portefeuillehouder gezonde planten Ron Mulders. “Het is geen oplossing voor de lange termijn, maar het biedt telers in ieder geval zekerheid voor dit jaar. Nu is het zaak om in samenwerking met het ministerie op zoek te gaan naar oplossingen voor het komende teeltseizoen.”

Onlangs sloegen kersentelers alarm dat de suzuki-fruitvlieg niet meer bestreden kon worden wanneer er geen vrijstelling zou komen voor Exirel en Tracer. Dit zou het einde van de kersenteelt in Nederland betekenen, omdat er (nog) geen alternatieven voor deze middelen bestaan. Vorige week stemde een meerderheid in de Tweede Kamer voor een motie om vrijstelling te verlenen aan de twee veelgebruikte middelen in de kersenteelt.

De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) heeft een plan van aanpak opgesteld om alternatieve gewasbeschermingsmiddelen te verkennen en te ontwikkelen, om samen met het ministerie verdere invulling te geven aan een duurzame, toekomstbestendige kersenteelt in Nederland.

Bron:

LTO Nederland