Motie stelt nieuwe voorwaarden aan vriesbranden

  • Melkveehouderij

Recent heeft de minister van LNV aangegeven dat de tijdelijke vrijstelling wordt vervangen door een wettelijke ontheffing. Dit houdt in dat de bedrijven, die zich in 2019 hebben gemeld voor een vrijstelling, ook na 31 december 2022 mogen blijven vriesbranden.

16B2681

De vrijstelling is dan geldig tot 1 juni 2044. Wel blijft gelden dat de mogelijkheid om te vriesbranden vervalt bij overname van het bedrijf of een andere wijziging in de juridische vorm of structuur van het bedrijf.

Het voorstel van de minister moet eerst door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Helaas is in de Tweede Kamer een motie aangenomen, ondanks het afraden door de minister, om een extra voorwaarden aan de vrijstelling toe te voegen. Volgens de motie zou het niet moeten worden toegestaan om runderen, die na 2024 geboren zijn, te vriesbranden. LTO Melkveehouderij is teleurgesteld dat de Tweede Kamer zich niet aan de gemaakte afspraken in 2019 wil houden. Dit komt de betrouwbaarheid van de overheid niet te goede. LTO zal de minister vragen om ook met deze blik naar de motie te kijken.