T-rijbewijs

Het is feest! Jij hebt je trekkerrijbewijs gehaald en je bent misschien in één klap maximaal 850 euro rijker! Op deze pagina vind je alle voorwaarden voor de subsidieregeling T-rijbewijs en lees je hoe je een subsidieaanvraag kunt indienen.

veehouder-van-diest-262

Het is feest! Jij hebt je trekkerrijbewijs gehaald en je bent misschien in één klap maximaal 850 euro rijker! Op deze pagina vind je alle voorwaarden voor de subsidieregeling T-rijbewijs en lees je hoe je een subsidieaanvraag kunt indienen.

Voor het besturen van landbouwtrekkers, grondverzetmachines en zelfrijdende werktuigen is een T-rijbewijs wettelijk verplicht. Dat wist je waarschijnlijk al wel. Maar wist je ook dat sommige studenten de kosten van het theorie- en het praktijkexamen deels kunnen terugkrijgen? Ben jij een BOL leerling of leerling praktijkonderwijs in de Open Teelten of de Dierhouderij en liep of loop je stage bij een bedrijf dat valt onder de cao Open Teelten of Dierhouderij? Dan val jij misschien wel onder deze subsidie! 

Jouw aanvraag compleet. 

De aanvraag moet worden ingediend door degene die het T-rijbewijs heeft betaald. Om de aanvraag rond te maken voeg je de volgende documenten toe: 

  • Kopie van de voor- en achterkant van het T-rijbewijs (zonder BSN-nummer)
  • Facturen rijschool
  • Stageovereenkomst
  • Aanmeldformulier

Alles compleet? Stuur dit pakket naar t-rijbewijs@ltonoord.nl voor of op 30 september 2023

Er nog 90 subsidies beschikbaar voor Dierhouderij

 

BBL-leerlingen kunnen subsidie aanvragen via Colland Arbeidsmarkt

BBL-leerlingen opgelet! Je kunt namelijk geen aanvraag voor deze subsidie doen. Als je een BBL-opleiding volgt kun je een aanvraag doen via Colland Arbeidsmarkt. Belangrijk is dat je als BBL-leerling je aanvraag uiterlijk twee maanden na het behalen van je T-Rijbewijs indient.

De kleine lettertjes. 

 Het T-rijbewijs moet behaald zijn na 1 augustus 2021 (datum afgifte).
 Voor de stagiair praktijkleren geldt aanvullend dat sprake moet zijn van het laatste of voorlaatste jaar van de opleiding. 
 De stage moet vallen in het schooljaar 2022/2023.
 De stagiair heeft stage gelopen op een bedrijf dat valt onder de cao Open Teelten of Dierhouderij.
 Als sprake is van een stage bij een bedrijf zonder personeel, wordt de aanvraag per geval afzonderlijk beoordeeld door de sectorcommissie.
 Er is sprake van een stageovereenkomst voor praktijkleren of BOL-opleiding.
 Het T-rijbewijs is noodzakelijk voor het volgen van de opleiding en/of voor het volgen van de stage op het bedrijf.
 De lessen voor het T-rijbewijs zijn gevolgd bij een CBR-erkende rijschool.
 Er is nog niet eerder een subsidie toegekend op grond van deze of een andere regeling. 

Het subsidieverzoek kan ingediend worden tot en met 30 september 2023.

En dan nog even dit.

Wil je de uitgebreide regelementen lezen? Ga je gang, klik op de link hieronder.

Uitvoeringsreglement-Subsidie-T-rijbewijs-voor-BOL-leerlingen-en-leerlingen-praktijkleren-Dierhouderij per 1-1-2022