Geurbeleid gemeente Ooststellingwerf

Het Collegevoorstel dat 28 september in de raad is ingebracht omtrent de geurverordening heeft het niet gehaald. Vooralsnog blijft de oude geurverordening dus gelden. De kans is echter groot, dat het College met een nieuw voorstel komt. Mocht u hierover ideeën hebben, uw standpunt kenbaar willen maken of uw mening geven, neem dan contact op met Fokke (06-30303663). Wacht hiermee niet te lang, dan kunnen wij ons standpunt bepalen en communiceren richting de verschillende partijen voordat een volgende plan op tafel ligt!