|||

ABO Ooststellingwerf

Welkom op de afdelingswebsite van LTO Noord afdeling ABO Ooststellingwerf.

Op deze site vindt u binnenkort alle relevante informatie voor het ABO werkgebied.

LTO Noord afdeling ABO Ooststellingwerf is een actieve afdeling met 160 agrarische bedrijven en in totaal bijna 350 leden. De agrarische sector is een belangrijke economische motor in ons gebied. Het is dan ook belangrijk om een sterke spreekbuis namens de agrariërs te hebben. 

Het bestuur van de ABO Ooststellingwerf is uw woordvoerder naar diverse instanties. Wij zorgen ervoor dat u kunt ondernemen. Samen met de beleidsadviseurs van LTO Noord kunnen wij bij tal van organisaties bewerkstelligen dat er met uw belangen rekening wordt gehouden. Wel is het vaak een zaak van de lange adem. Denk maar aan bestemmingsplannen voor het buitengebied, waterbeheer en ruilverkavelingen. Op dit moment besteden wij volop aandacht aan het bestemmingsplan buitengebied Ooststellingwerf, Waterwinning Terwisscha, N381, Natura 2000 (waarbij o.a. aandacht voor de plannen voor Rewilding van het Drents Friese Wold en diverse beheerplannen van N2000-gebieden) en de PAS en Kader Richtlijn Water, waaronder de watergebiedsplannen Appelscha, Linde en Tjonger vallen. Ook houdt het bestuur via LTO Noord de ontwikkelingen omtrent de landelijke en Europese wetgeving in de gaten. 

ABO Ooststellingwerf heeft een zeer actieve PR-commissie, die elk jaar door middel van verschillende activiteiten de landbouw op de kaart zet voor alle inwoners van Ooststellingwerf en ver daarbuiten. Dit doet de commissie onder andere door scholen op bedrijven uit te nodigen en door bij verschillende fiets- en wandelvierdaagsen bedrijven open te stellen voor de deelnemers.

Wilt u meer informatie over de activiteiten van de afdeling ABO Ooststellingwerf, dan kunt u contact opnemen met één van onze bestuursleden of via a.b.o@hetnet.nl een email sturen naar het secretariaat. 


A.M.H. (Hanneke) van Daatselaar-Voskuilen

Voorzitter

Bestuursleden ABO Oostellingwerf

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.