Stikstof in onze gemeente

Op 13 november hebben wij een brief naar het College en alle raadsleden van de gemeente Ooststellingwerf gestuurd over het stikstofdossier.

Wij wilden het College en de raad hiermee duidelijk maken dat de kabinetsvoorstellen uit de kamerbrief van de Minister van 4 oktober en de voorstellen die sindsdien zijn gedaan, gevolgen hebben voor niet alleen de agrarische sector in onze gemeente, maar voor een groot deel van de samenleving.

Wij roepen onze lokale bestuurders dan ook op om in actie te komen en een duidelijk signaal af te geven bij Provincie en Rijk!

De brief vindt u hier .