Stikstofdossier

Laatste nieuws van Trienke Elshof

Nu de provincie van start is gegaan met de invulling van de Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) met een pilot voor het gebied Fochteloërveen, heeft Trienke Elshof op 30 maart 2022 onze ledenbijeenkomst ingelicht over de laatste landelijke ontwikkelingen op stikstofgebied. Daarnaast is ook gesproken over de voortgang van de pilot GGA Fochteloërveen en wat voor gevolgen dit voor omliggende bedrijven zou kunnen hebben - tot zover dit nu bekend is.

De presentatie van Trienke Elshof vindt u hier.

 

Lokale acties met betrekking tot stikstof

November 2019 heeft ABO Ooststellingwerf een brandbrief richting gemeenteraad gestuurd, om de gemeente erop te wijzen, dat ook zij gebaat is bij duidelijkheid omtrent de stikstofwetgeving.

Het was ook een oproep om de gemeente te bewegen actie te ondernemen dit via de vereniging van plattelandsgemeenten duidelijk te maken aan de minister.

Deze brief hebben we naar de gemeenteraad gestuurd.