Landbouw niet serieus gepresenteerd in ruimtelijk beleid

  • Gelderse Vallei
  • Eemland
  • Utrecht

De gangbare landbouw ‘komt zelden voor’ in de ontwerpomgevingsvisie van gemeente Amersfoort, stellen LTO Noord-afdelingen Gelderse Vallei en Eemland. ‘Er is te weinig oog voor onze sector,’ zegt vicevoorzitter Sophie van Roomen van LTO Noord-afdeling Gelderse Vallei.

16B2023

De gemeente haalde vooraf informatie op bij ondernemers en bewoners in het buitengebied, maar dit leidde niet tot passages in de ontwerpvisie waarbij de land- en tuinbouw voldoende op waarde wordt geschat, vindt Van Roomen. ‘Als de sector al wordt genoemd, dan is dat in termen als natuurinclusief of stadslandbouw. Dat doet de gangbare landbouw tekort als belangrijke beheerder van het buitengebied.’

Een groot deel van de gemeente is verstedelijkt gebied, maar dat moet volgens LTO Noord juist een extra reden zijn om zuinig om te gaan met het omliggende landschap. ‘De gemeente kan geen objectief beeld geven van de toekomst van het buitengebied als een gedragen agrarisch perspectief ontbreekt’, zegt de afdelingsbestuurder.

LTO Noord stelt in haar zienswijze dat behoud van ruimte voor de sector belangrijk is om aan de maatschappelijke eisen te kunnen blijven voldoen. In de visie gaat het volgens de organisatie te veel over de invulling van natuur, recreatie en ook energie als er grond vrijkomt als er agrarische bedrijven stoppen.

Stoutenburg

Zo is een gebied rondom het dorp Stoutenburg ingetekend als extensieve recreatie en natuur.
Van Roomen: ‘Die huidige agrarische bestemming moet worden gerespecteerd. Pas als ondernemers zelf iets in die richting willen doen, komt een functieverandering aan de orde.’

Bron:

Nieuwe Oogst