Visie

Samen met de Agrarische natuurverenigingen De Amstel en Vechtvallei hebben we in het najaar van 2014 een landbouwvisie opgesteld voor Amstel, Gooi en Vechtstreek.

akkerbouwer-103

Samen met de Agrarische natuurverenigingen De Amstel en Vechtvallei hebben we in het najaar van 2014 een landbouwvisie opgesteld voor Amstel, Gooi en Vechtstreek.

In de visie staat wat we nu doen en waar we in de toekomst naar toe willen en wat we daarbij nodig hebben. Deze visie geeft dan ook informatie voor ontwikkeling van nieuw beleid en daarmee ruimte te geven aan de agrarische sector in de Amstel, Gooi en Vechtstreek.

Bekijk hier de online versie waar je doorheen kunt bladeren

Of download en bekijk hier het bijgevoegde pdf-bestand: Landbouwvisie Gooi Vecht en Amstelstreek 2014-2025